top of page

Genomförda arrangemang

Nedan visas genomförda arrangemang hos Säkerhetskulturnätverket. Mer information samt material och inspelningar från arrangemangen är en medlemsförmån och nås genom att logga in på medlemsdelen av hemsidan, eller genom att klicka på blogginlägget till respektive arrangemang i listan nedan. Om den beskrivande texten är på engelska betyder det att arrangemanget var på engelska.

2024

 • Webinar: Säkerhetsparadoxen – den snedvridna vägen mot en säker byggbransch med Fredrik Rosengren, 12/6

  • Fredrik Rosengren bjöds in för att berätta om huvudspåren i sin bok ”Säkerhetsparadoxen – den snedvridna vägen mot en säker byggbransch”, där Fredrik utforskar vad som kan ligga bakom att trenden med höga olycks- och dödstal inom byggbranschen inte vänder, trots de åtgärder som gjorts. Fredrik gav en sammanfattning av bokens viktigaste poänger och delade med sig av sina tankar om hur en väg mot att minska olycks- och dödstalen i byggbranschen kan se ut. Tankar och teman som i vanlig ordning inte behöver vara branschspecifika.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • SÄKU Conference, 4-5/6

  • The two day conference was highly interactive, social and held in English. It featured sessions held by Clive Lloyd, recognized as one of the top 5 global thought leaders and influencers in Health and Safety. Each participant received a special leadership workbook along with Clive's best-selling book, "Next Generation Safety Leadership: From Compliance to Care" featuring a unique SÄKU Conference 2024 cover. The conference ended with a panel discussion moderated by Bas Vennix (Stora Enso), featuring Clive, Micael Andersson (Sandvik), Arnida Mohd (Hitachi Energy), Jenny Angseryd (Bonava) and Per Renman (Boliden).

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Riskfokus - Om praktisk tillämpning av regelförnyelsen för arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt, 25/4

  • Elias Högberg och Rikard Almgren ifrån BAMS delgav deras tankar om hur den nya regelstrukturen ifrån arbetsmiljöverket kommer att påverka våra framtida bygg och anläggningsprojekt medan Rebecca Magnusson ifrån Trafikverket gav oss insikter om hur Trafikverket arbetar som byggherre idag och hur de förbereder sig för regelstrukturen

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Resiliens och välbefinnande via värderingar på arbetsplatsen – hur värderingar kan stötta oss att må bättre i vardagen med Katarina Blom, 20/3

  • Lyckopsykologen Katarina Blom höll en interaktiv föreläsning om hur vi kan skapa en starkare känsla av resiliens och välbefinnande på våra arbetsplatser utifrån våra värderingar.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Om Sandviks långvariga och kontinuerliga arbete med psykologisk trygghet i praktiken, 5/2

  • Johan Kerstell, Sandviks personaldirektör och tillika medlem i koncernledningen, berättade om Sandviks långa och kontinuerliga resa med att införa psykologisk trygghet på alla nivåer i hela koncernen - brett, djupt, mätbart och på riktigt. Johan berättade om resan tillsammans med Lina Hedin, mångårig samarbetsparter till Sandvik på Add Insight i frågor kring team- och organisationsutveckling.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2023

 • Webinar: Införande av beteendebaserad säkerhet - Ett praktiskt exempel från Vattenfall Services, 15/11

  • Under detta webinarium fick deltagarna insikt i hur Behaviour Design Group's SAFE-modell är strukturerad och hur den har använts inom Vattenfall Services.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Riskfokus - Introduktion till elsäkerhet tillsammans med Vattenfalls Jimmy Laukas 19/10 

  • Jimmy Laukas delade med sig av sina kunskaper inom elsäkerhet. Deltagarna fick en översikt över regelverket, elolycksstatistiken i Sverige och allmänna råd om hur vi kan förbättra vårt eget elsäkerhetsarbete hemma i våra organisationer.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Safety-II som praktisk tillämpning på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG), 26/9

  • Ella Olson från Risk Pilot samt Ambjörn Pernius och Andreas Roos från OKG (Oskarshamns kärnkraftverk) berättade om exempel på hur Safety II praktiskt kan tillämpas i en verksamhet.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Setting up and running a cultural transformation program with dss+ and Perstorp, 13/9

  • Eva Trulsson and Adam Dalmo from Perstorp together with David Mallard from dss+ provided a webinar that focused on the practical side of working with safety culture, from the consultant and company perspective on setting up and running a transformation program.

  • Click HERE for the blog post

 • SÄKU Conference, 10-11/5

  • The first ever SÄKU conference held at Högberga gård, Stockholm, with Andrew Sharman and Erik Hollnagel as key note speakers.

  • Click HERE for the blog post 

 • Webinar: Brains, Biases, BlindSpots & Emotional Intelligence with Mark Vollmer, 19/4

  • Mark Vollmer, the internationally experienced organizational performance expert from GYST Consulting, held a webinar based around the brain - the home of bias, blindspots and emotions - and how this can be related to safety/psychological safety.

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Safety studies on safety interventions and OHS management systems with Johnny Dyreborg, 16/3

  • Johnny Dyreborg, senior researcher from the Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA/NRCWE) (Denmark), summarized the largest systemic review on safety interventions ever, completed in 2022. He also shared with us the results from another recent study – one that compared differences in OHS efforts between companies that adopted certified OSH management systems and those that did not.

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Psykologisk trygghet och tillit – nycklar till framgångsrika organisationer med Louise Bringselius, 2/2

  • Den populära forskaren och talaren Louise Bringselius gav ett inspirerande och lärorikt föredrag kring psykologisk trygghet och tillit.

  • Klicka HÄR för blogginlägg  

2022

 • Webinar: Critical Control Management with Vattenfall, 7/12

  • Taylor Lawson and Jakob Nielsen presented Vattenfall’s pilot project regarding implementing and using bow ties and Critical Control Management (CCM) as tools for the daily health and safety work.

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Experiences from a career in Health and Safety Innovation with Daniel Hummerdal, 23/11

  • Daniel Hummerdal, the head of innovation of WorkSafe New Zealand, shared his inspiring stories of successes as well as failures, and provided us with insights and advice for anyone interested in trialing new ways of improving health and safety.

  • Click HERE for the blog post

 • ​Webinar: New Ideas and Theories of Safety Put into Organizational Practice with Dr. David Provan, 12/10

  • The globally well known safety researcher, podcast host and practitioner Dr. David shared with his experiences of helping organizations to both change their views and practices of safety.

  • Click HERE for the blog post 

 • ​Webinar: Om forskningsprojektet ”Säkerhetskultur och automatiserade fordon”, 21/9

  • Christina Stave från VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) berättade om det spännande pågående forskningsprojektet som görs i samarbete med RISE, Toyota material handling, Volvo GTT & Combitech.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​Workshop: Safety as strategy. A ‘reflective practitioner’ workshop, 17/5

  • A workshop based on the topic of "safety as strategy" tutored by the well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze. 

 • Webinar: AFA försäkring om IA-systemet, 11/5

  • Anna Weigelt och Lars-Gunnar Lindberg från AFA fösäkring besökte SÄKU för att ge medlemarna lite tips och trix om den statistik som AFA försäkring publicerar samt berätta generellt om IA-systemet. Stor vikt på arrangemanget var att IA-system användare fick möjlighet att ställa sina specifika frågor angående IA-systemet. 

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​Webinar: Jean-Christophe Le Coze on Post Normal Accidents, 3/5

  • The well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze made a presentation in two parts based on his book “Post Normal Accident. Revisiting Perrow’s classic” (2020). In these two parts, he dissected the last three decades of safety research made on high-risk systems/organizations and also look at where we are now. The presentation had a certain emphasis on Charles Perrow's safety classic "Normal Accidents" (1984).

  • Click HERE for the blog post 

 • Workshop: Hantering av arbetsmiljödata tillsammans med Boliden och Stena Metall, 27/4

  • Ett workshopbetonat arrangemang tillsammans med Bolidens Mats Holmlund och Stena Metalls Helén Ljungqvist. Mats och Helén påbörjade workshopen med att presentera deras organisationers arbeta kring hanteringen av arbetsmijödata. Därefter fick deltagarna diskutera i mindre grupper de frågor som Mats och Helén hade med sig.  

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • ​Webinar: The Relationship Factor in Safety Leadership with Rosa Carrillo, 29/3

  • Webinar with Rosa Carrillo based on her book “The Relationship Factor in Safety Leadership - Achieving Success through Employee Engagement”, where she puts our relationships with each other as central in understanding psychological safety and how we can be successful in handling safety-related issues.

  • Click HERE for the blog post 

 • ​Webinar: Senaste nytt om säker och hälsosam psykosocial arbetsmiljö med Dan Hasson, 27/1

  • Den kände stress- och hälsoforskaren och populäre föredragshållaren Dan Hasson gav en vitamininjektion av den senaste forskningen kring säker och hälsosam psykosocial arbetsmiljö.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

2021

 • Webinar: From Compliance to Care: Leading Safety Differently with Clive Lloyd, 9/12

  • A webinar with Clive Lloyd, one of the top 5 Global thought leaders and influencers on Health & Safety, and his thoughts on how to go from doing traditional safety to doing safety differently. Clive outlined evidence-based best practices that illustrate the differences between immature organisational cultures and mature ones, with a particular focus on the role of safety leadership.

  • Click HERE for the blog post 

 • Webinar: ISO 45003:2021 - Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker , 24/11

  • Petra Sjöström från Scania, Martine Syrjänen Stålberg från TCO, Lorena Olivares från SiS och Stefan Andersson från 6D Sustainability berättade under detta webinar om den publicerade standarden ISO 45003:2021.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Webinar: Den (o)mänskliga faktorn i en värld med ökad komplexitet, 7/10

  • Lena Kecklund från MTO Säkerhet och Bengt Sandblad från Uppsala Universitet berättade under detta webinar om MTO-begreppet, med utgångspunkt från sin nya bok ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Webinar: Säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft med Mikael Rehnberg, 2/9

  • Arbetsmiljöexperten och utbildaren Mikael Rehnberg berättade om hans bild av sambandet säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Boliden on Safety Culture & Stora Enso on Safety and Digitalization, 6/5

  • Two-part webinar with Boliden and Stora Enso. In the first part, Per Renman (also chairman of SÄKU) presented how Boliden measure and secure continuous improvement of their safety culture. In the second part, Bas Vennix, Matti Jakonen and Tomi Pallo from Stora Enso presented five digital innovations recently developed and used with regards to risk and safety in different ways.

  • Click HERE for the blog post 

 • Webinar: What can we still learn from the world’s first and oldest safety guru?, 14/4

  • Carsten Busch presented his insights and thoughts on one of the earliest and most influential thinkers in the world of risk and safety - Herbert William Heinrich, on which Carsten has written the book "Preventing Industrial Accidents: Reappraising H. W. Heinrich – More than Triangles and Dominoes". In the second part of the webinar, Carsten focused on one of Heinrich’s most famous metaphors: the accident triangle.

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: When Safety Research Meets Safety Practice with Jean-Christophe Le Coze, 23/3

  • The well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze presented his overview of the safety research, its controversies and relations to safety practices during the last couple of decades

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Get to know Darren Sutton and Performance Psychology, 17/3

  • At this interactive webinar with Darren Sutton, the participants got to know Darren and what Performance Psychology really is and how it can be applied to safety. 

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Exclusive interactive webinar with the safety leadership pioneer and best-selling author Prof Dr Andrew Sharman, 10/3

  • The internationally wellrenowed Leader in Safety Prof Dr Andrew Sharman shared his views and thoughts on a wide array of subjects in an interactive webinar. 

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: Milliken’s Safety Way - the bottom up approach to ownership, 25/2

  • At this webinar, Chris Poole and Darren O’Connor from Milliken shared what they call their 9 Principles for Health & Safety Excellence. In addition, Peter Sävelin (until recently a Senior Technology Specialist at BillerudKorsnäs who PS by M has partnered with for the last 3 years) shared his experiences of working together with Milliken, promoting the Safety Way.

  • Click HERE for the blog post

 • Webinar: 14 Proactive Leading Indicators for Occupational Safety, Health and Wellbeing, 10/2

  • Pete Kines, senior researcher at The Danish National Research Centre for the Working Environment, presented the international development of and the concepts behind 14 proactive leading indicators for safety, health and wellbeing in the workplace, and how they can be used and measured.

  • Click HERE for the blog post

2020

 • Seminarium om Health & NeuroSafety, 6/2

  • Marie Ryd, Missing Links​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar med Skanska och Lantmännen, 6/5

  • Skanska (Sandra Ulander, Pernilla Törnros, Alexandera Meurk) berättade om hur man tar hjälp av digitalisering i sitt säkerhetskulturarbete, med fokus på den årliga säkerhetsveckan. Lantmännens Jenny Angseryd presenterade sin nya vision kring säkerhet och hälsa (I – You – We, Healthy and Safe Every day) och tankarna bakom deras övergripande 2030 strategi.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Utbildning (höst/vinter 2020): MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: A Framework of Cultural Aspects That Facilitate Safety in Heavy Industry in Sweden, 27/9

  • Padraic Dempsey om sin avhandling där ett ramverk av kulturella aspekter inom företag som leder (eller ha lett) till den nuvarande säkerhetsnivån inom företaget presenterades. SÄKU-medlemmar har även deltagit i den enkät som var del av avhandlingen.

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Webinar: Safety Culture in Circles, 30/9

  • Regina Celia Sheer om metoden "Safety Culture in Circles" som försöker att även beakta hur man som anställd uppfattar sin egen "nationella kultur" i termer av värderingar och trosföreställningar och hur man kan identifiera attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö. Metoden har blivit ansedd som ”good practice” av IAEA (International Atomic Energy Agency).

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Besök hos Säkerhetsparken, 4/10

  • Byggbranschens Säkerhetspark är Sveriges första säkerhetspark och invigdes i oktober 2019. Ett år senare kunde SÄKU på ett covid-19-säkert sätt besöka Säkerhetsparken och få en introduktion till deras verksamhet

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Webinar: IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsrapporten ”Nollvisionen", 4/11

  • Maria Vigren från IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om forskningsstudien ”Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin” som publicerandes tidigare i år.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Webinar: Arbetsmiljöverket om dödsolyckor, "Nollvisionen", olycksbegreppet och regelförnyelser, 27/11

  • Arbetsmiljöverket var gäst på en sprängfylld digital eftermiddagskonferens i fyra delar. Katarina Eskils, Gustav Kanstrup, Per Nylén, Britt-Marie Larsson och Christer Malmberg berättade om (1) Analylsuppdraget kring dödsolyckor, (2) Nollvisionen, (3) Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor och (4) Regelförnyelse

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Webinar: Bonava om förändringsledning i praktiken, 2/12

  • Melissa Höjwall från Bonava delgav sina erfarenheter och verktyg hon använt under sin karriär kopplat till förändringsarbete.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2019

 • ​Fokusträff. Göteborg, 21/2

  • Fyra företag presenterade hur de jobbar med säkerhetskultur och hälsa, följt av gruppdiskussioner​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Zero Accident Vision (ZAV), Malmö, 22/3

  • Pete Kines, dansk forskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Safety I och Safety II, Stockholm, 12/4

  • Erik Hollnagel presenterade teoribildningen kring Safety I och Safety II.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Säkerhetskultur i nationell kontext, Stockholm, 17/5

  • Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Monica Haage, tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD/NEA m.m.

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Utbildning i Säkerhetsledarskap med Andrew Sharman, 2-3/10

  • Utbildning i två dagar på Krusenberg Herrgård med Andrew Sharman, en internationellt välkänd utbildare inom ledarskap och säkerhet. Till vardags är han President vid Institution of Occupational Safety & Health (IOSH, UK) och Chief Executive vid RMS Switzerland.

 • Fokusträff med E.ON Wind/RWE och Skanska, Malmö, 23/10

  • Erica Lindell berättade om hur E.ON Wind/RWE jobbat med arbetsmiljö-/säkerhetskulturstrategin "Take Care" i sin verksamhet. Daniel Johansson, distriktchef inom SKANSKA, berättade om hans tankar hur man tillitsfullt
   tränar verksamheten att balansera mellan att tjäna pengar och leverera hållbara projekt utan att tumma på säkerheten och välmåendet hos de anställda. Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper. 

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Fokusträff med Forsmark och Sandvik om KPIer i relation till säkerhet och hälsa, Stockholm, 21/11

  • Cecilia Lindmark från Forsmark berättade om hur verksamheten nyligen tagit fram KPIer och ordnat dessa i en form av trädstruktur. Sandvik har länge använt KPIer i sin verksamhet och Stuart Evans berättade om Sandviks hela resa med att designa, implementera och utveckla dessa. 
   Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper som presentatörerna hade med sig. 

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2018

 • Kritik av begreppet säkerhetskultur och presentation av ett alternativ, 15/3, Malmö

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Säkerhetskulturbyggande utan gränser - besök på ESS's byggarbetsplats. 3/5, Lund

  • Åsa Alström Johannesson (Health and Safety lead, ESS) och Per Smidfelt (Project Director, Skanska) ​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Fokusträff, 21/5, Stockholm

 • Marianne Törner om sin säkerhetskulturforskning. 14/9, Göteborg

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Ny handbok i beteendebaserad säkerhet, 1/11, Stockholm

  • Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behaviour Design Group​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Utbildning: MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

2017

 • Säkerhetskulturers långsiktiga försämring - Perspektiv på Fukushima Daiichi, Stockholm, 1/3

  • Johan Berglund, forskningssamordnare vid MSB och Kerstin Dahlgren, bland annat Safety Culture Specialist vid IAEA (International Atomic Energy Agency) 

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • E.ONs safetyresa, Malmö, 24/3

  • Anna Thuresson, personalchef vid E.ON

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • OHSAS 18 001 blir ISO 45 001 – vilka är förändringarna och hur integrerar man arbetsmiljö i sitt ledningssystem?, Göteborg, 30/3

  • Anna Gruffman, Group Head of Health & Safety, Bonava och Carina Jönsson, Group Health & Safety, Paulig Group​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Om Fortum Värmes säkerhetskulturarbete vid Högdalenverket, Stockholm, 24/4

  • Per Göthe, Fortum Värme och Erik Matton, Previa

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Om AstraZeneca Göteborgs arbete med att skapa en optimal arbetsmiljö, Göteborg, 29/9​​

  • Göran Hedkvist, SHE, Health Promoter, AstraZeneca

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Stockholm, 7/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2016

 • ​Att leda mot en säker organisation. Stockholm, 27/1

  • Malin Mattson, konsult och forskare, MTO Säkerhet

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Besök av Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Stockholm, 9/3

  • Erna Zelmin-Ekenhem, ​Arbetsmiljöverkets generaldirektör

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Förutsättningar och möjligheter för att prioritera hälsa och säkerhet, Stockholm, 29/9

  • Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Göteborg, 22/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

 • Boliden och BillerudKorsnäs om sina säkerhetskultursatsningar, Stockholm, 23/11

  • Per Renman, Group Safety Director, Boliden och Magnus Kangas, fabriksdirektör för BillerudKorsnäs’ verksamhet i Gävle​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Workshop om ledarskap och säkerhetskultur, Malmö/Stockholm/Göteborg

  • ​Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska

  • Klicka HÄR för blogginlägg ​​​

2015

 • Riskperception och interventionsmetoder: en kunskapsöversikt, Göteborg, 18/9

  • Ilkka Salo och Magnus Lindén, forskare vid Lunds universitet​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Transportstyrelsen om säkerhetskultur, Stockholm, 23/9

  • ​Nicklas Svensson, pilot och sakkunnig i HF/MTO på Transportstyrelsen

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Säkra beteenden i praktiken (Skanska) och arbetsmiljö i upphandling samt inhyrd personal (IVL), Stockholm,18/11

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​Johan M. Sanne, forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​Workshop med tema psykosocial arbetsmiljö, Stockholm/Göteborg/Malmö, 2014-2015

  • Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

2014

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Olycksutredning och Safety-II, Malmö, 11/9

  • ​Christian Bjursten Carlsson, konsult från Tapora System Safety

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Besök hos Fortum Värme och bygget av KVV8, Stockholm, 14/10

  • ​Fredrik Rosengren, Safety Manager, och Daniel Olsson, BAS-U, från Fortum Värme informerade tillsammans med Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Ari Palmroos, Group HSE Manager på hela Fortum-koncernen

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​Skanska om "Säkra beteenden i praktiken - ett pilotprojekt", Stockholm, 3/12

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

2013

 • Säkerhetskultur och inhyrd personal, Stockholm, 16/4

  • Kristina Nilsson och Lena Wiig från SSG (Standard Solutions Group AB)​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Att mäta säkerhetskultur, eller inte? Malmö, 12/9

  • Matilda Runefelt, arbetsmiljösamordnare från E.ON​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • NCC:s säkerhetskulturprogram, Stockholm, 21/10

  • Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Genus, risk och säkerhet, Stockholm, 22/11

  • Ulf Mellström, professor vid Karlstad universitet

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​FOI om SECURIT, Stockholm, 10/12

  • Jonas Hallberg och Teodor Sommestad, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
  • Klicka HÄR för blogginlägg

2012

 • Säkerhetskulturarbete vid Zoégas anläggning i Helsingborg, Malmö, 8/3

  • Säkerhet, Hälsa och Miljöchef vid Zoégas anläggning i Helsingborg

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Olycksteori, Malmö, 9/12

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Varför tar vi risker? Stockholm, 18/10

  • Monica Haage, Safety Officer vid IAEA (International Atomic Energy Agency) och Marcus Arvidsson, konsult vid MTO Säkerhet

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • ​Ringhals AB:s säkerhetskulturarbete, Göteborg, 6/12

  • Carin Sylvander, kvalitetsingenjör säkerhetskultur vid Ringhals AB ​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2011

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Erfarenheter från arbetet med Citytunneln, Malmö, 13/4

  • ​Per Åkesson, projektledare vid FAVEO och Mikael Lundquist, ansvarig funktionsledare för arbetsmiljö i Projekt Citytunneln

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • Psykosociala riskfaktorer, Stockholm, 5/5

  • Roma Runeson, psykolog/psykoterapeut​ vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • ​Mänskliga faktorn, Stockholm, 8/9

  • Billy Josefsson från LFV (Luftfartsverket) och Tomas Lackman, konsult vid ÅF​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

2010

 • Säkerhetskultur, ÅF och 4C Strategies, Göteborg, 18/1

 • Godkerhetskultur lönar sig! Stockholm, 16/3
  • Anders Vikdahl, Head of Sweden Operations på AstraZeneca
  • Klicka HÄR för blogginlägg
 • Säkerhetskultur i föränderlig verksamhet, Stockholm, 6/5

  • Kerstin Dahlgren Persson, Deputy Chief Nuclear Officer vid Vattenfall

  • Klicka HÄR för blogginlägg 

 • Säkerhet i arbetet även det en klimatfråga, Göteborg, 19/10

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

  • Klicka HÄR för blogginlägg

 • ​Så lyckas du med beteendebaserad säkerhet, Malmö, 25/11

  • Göran Bengtsson, mejerichef på Kalmar Mejeri, Arla Foods
  • Klicka HÄR för blogginlägg 

2009

 • Olyckor – vad är det och hur undviker man dem? Stockholm, 19/10

  • Göran Rosvall, utredare vid Haverikommissionen

bottom of page