Genomförda arrangemang

Nedan visas genomförda arrangemang hos Säkerhetskulturnätverket. Mer information samt material och inspelningar från arrangemangen är en medlemsförmån och nås genom att logga in på medlemsdelen av hemsidan.

2020

 • Seminarium om Health & NeuroSafety, 6/2

  • Marie Ryd, Missing Links​

 • Fokusträff över Skype med Skanska och Lantmännen, 6/5

  • Skanska (Sandra Ulander, Pernilla Törnros, Alexandera Meurk) berättade om hur man tar hjälp av digitalisering i sitt säkerhetskulturarbete, med fokus på den årliga säkerhetsveckan.

  • Lantmännens Jenny Angseryd presenterade sin nya vision kring säkerhet och hälsa (I – You – We, Healthy and Safe Every day) och tankarna bakom deras övergripande 2030 strategi.

 • Utbildning: MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

2019

 • ​Fokusträff. Göteborg, 21/2

  • Fyra företag presenterade hur de jobbar med säkerhetskultur och hälsa, följt av gruppdiskussioner​

 • Zero Accident Vision (ZAV), Malmö, 22/3

  • Pete Kines, dansk forskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 • Safety I och Safety II, Stockholm, 12/4

  • Erik Hollnagel

 • Säkerhetskultur i nationell kontext, Stockholm, 17/5

  • Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Monica Haage, tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD/NEA m.m.

 • Utbildning i Säkerhetsledarskap med Andrew Sharman, 2-3/10

  • Utbildning i två dagar på Krusenberg Herrgård med Andrew Sharman, en internationellt välkänd utbildare inom ledarskap och säkerhet. Till vardags är han President vid Institution of Occupational Safety & Health (IOSH, UK) och Chief Executive vid RMS Switzerland.

 • Fokusträff med E.ON Wind/RWE och Skanska, Malmö, 23/10

  • Erica Lindell berättade om hur E.ON Wind/RWE jobbat med arbetsmiljö-/säkerhetskulturstrategin "Take Care" i sin verksamhet. Daniel Johansson, distriktchef inom SKANSKA, berättade om hans tankar hur man tillitsfullt
   tränar verksamheten att balansera mellan att tjäna pengar och leverera hållbara projekt utan att tumma på säkerheten och välmåendet hos de anställda. Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper. 

 • Fokusträff med Forsmark och Sandvik om KPIer i relation till säkerhet och hälsa, Stockholm, 21/11

  • Cecilia Lindmark från Forsmark berättade om hur verksamheten nyligen tagit fram KPIer och ordnat dessa i en form av trädstruktur. Sandvik har länge använt KPIer i sin verksamhet och Stuart Evans berättade om Sandviks hela resa med att designa, implementera och utveckla dessa. 
   Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper som presentatörerna hade med sig. 

2018

 • Kritik av begreppet säkerhetskultur och presentation av ett alternativ, 15/3, Malmö

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

 • Säkerhetskulturbyggande utan gränser - besök på ESS's byggarbetsplats. 3/5, Lund

  • Åsa Alström Johannesson (Health and Safety lead, ESS) och Per Smidfelt (Project Director, Skanska) ​

 • Fokusträff, 21/5, Stockholm

 • Marianne Törner om sin säkerhetskulturforskning. 14/9, Göteborg

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

 • Ny handbok i beteendebaserad säkerhet, 1/11, Stockholm

  • Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behaviour Design Group​

 • Utbildning: MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

2017

 • Säkerhetskulturers långsiktiga försämring - Perspektiv på Fukushima Daiichi, Stockholm, 1/3

  • Johan Berglund, forskningssamordnare vid MSB och Kerstin Dahlgren, bland annat Safety Culture Specialist vid IAEA (International Atomic Energy Agency) 

 • E.ONs safetyresa, Malmö, 24/3

  • Anna Thuresson, personalchef vid E.ON

 • OHSAS 18 001 blir ISO 45 001 – vilka är förändringarna och hur integrerar man arbetsmiljö i sitt ledningssystem?, Göteborg, 30/3

  • Anna Gruffman, Group Head of Health & Safety, Bonava och Carina Jönsson, Group Health & Safety, Paulig Group​

 • Om Fortum Värmes säkerhetskulturarbete vid Högdalenverket, Stockholm, 24/4

  • Per Göthe, Fortum Värme och Erik Matton, Previa

 • Om AstraZeneca Göteborgs arbete med att skapa en optimal arbetsmiljö, Göteborg, 29/9​​

  • Göran Hedkvist, SHE, Health Promoter, AstraZeneca

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Stockholm, 7/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

2016

 • ​Att leda mot en säker organisation. Stockholm, 27/1

  • Malin Mattson, konsult och forskare, MTO Säkerhet

 • Besök av Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Stockholm, 9/3

  • Erna Zelmin-Ekenhem, ​Arbetsmiljöverkets generaldirektör

 • Förutsättningar och möjligheter för att prioritera hälsa och säkerhet, Stockholm, 29/9

  • Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Göteborg, 22/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

 • Boliden och BillerudKorsnäs om sina säkerhetskultursatsningar, Stockholm, 23/11

  • Per Renman, Group Safety Director, Boliden och Magnus Kangas, fabriksdirektör för BillerudKorsnäs’ verksamhet i Gävle​

 • Workshop om ledarskap och säkerhetskultur, Malmö/Stockholm/Göteborg

  • ​Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska​​​

2015

 • Riskperception och interventionsmetoder: en kunskapsöversikt, Göteborg, 18/9

  • Ilkka Salo och Magnus Lindén, forskare vid Lunds universitet​

 • Transportstyrelsen om säkerhetskultur, Stockholm, 23/9

  • ​Nicklas Svensson, pilot och sakkunnig i HF/MTO på Transportstyrelsen

 • Säkra beteenden i praktiken (Skanska) och arbetsmiljö i upphandling samt inhyrd personal (IVL), Stockholm,18/11

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​

  • Johan M. Sanne, forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet

 • ​Workshop med tema psykosocial arbetsmiljö, Stockholm/Göteborg/Malmö, 2014-2015

  • Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska​

2014

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

 • Olycksutredning och Safety-II, Malmö, 11/9

  • ​Christian Bjursten Carlsson, konsult från Tapora System Safety

 • Besök hos Fortum Värme och bygget av KVV8, Stockholm, 14/10

  • ​Fredrik Rosengren, Safety Manager, och Daniel Olsson, BAS-U, från Fortum Värme informerade tillsammans med Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Ari Palmroos, Group HSE Manager på hela Fortum-koncernen

 • ​Skanska om "Säkra beteenden i praktiken - ett pilotprojekt", Stockholm, 3/12

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​

2013

 • Säkerhetskultur och inhyrd personal, Stockholm, 16/4

  • Kristina Nilsson och Lena Wiig från SSG (Standard Solutions Group AB)​

 • Att mäta säkerhetskultur, eller inte? Malmö, 12/9

  • Matilda Runefelt, arbetsmiljösamordnare från E-ON​

 • NCC:s säkerhetskulturprogram, Stockholm, 21/10

  • Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC

 • Genus, risk och säkerhet, Stockholm, 22/11

  •  Ulf Mellström, professor vid Karlstad universitet

 • ​FOI om SECURIT, Stockholm, 10/12

  • Jonas Hallberg och Teodor Sommestad, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

2012

 • Säkerhetskulturarbete vid Zoégas anläggning i Helsingborg, Malmö, 8/3

  • Säkerhet, Hälsa och Miljöchef vid Zoégas anläggning i Helsingborg

 • Olycksteori, Malmö, 9/12

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

 • Varför tar vi risker? Stockholm, 18/10

  • Monica Haage, Safety Officer vid IAEA (International Atomic Energy Agency) och Marcus Arvidsson, konsult vid MTO Säkerhet

 • ​Ringhals AB:s säkerhetskulturarbete, Göteborg, 6/12

  • Carin Sylvander, kvalitetsingenjör säkerhetskultur vid Ringhals AB ​

2011

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

 • Erfarenheter från arbetet med Citytunneln, Malmö, 13/4

  • ​Per Åkesson, projektledare vid FAVEO och Mikael Lundquist, ansvarig funktionsledare för arbetsmiljö i Projekt Citytunneln

 • Psykosociala riskfaktorer, Stockholm, 5/5

  • Roma Runeson, psykolog/psykoterapeut​ vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • ​Mänskliga faktorn, Stockholm, 8/9

  • Billy Josefsson från LFV (Luftfartsverket) och Tomas Lackman, konsult vid ÅF​

2010

 • Säkerhetskultur, ÅF och 4C Strategies, Göteborg, 18/1

 • Godkerhetskultur lönar sig! Stockholm, 16/3
  • Anders Vikdahl, Head of Sweden Operations på AstraZeneca
 • Säkerhetskultur i föränderlig verksamhet, Stockholm, 6/5

  • Kerstin Dahlgren Persson, Deputy Chief Nuclear Officer vid Vattenfall

 • Säkerhet i arbetet även det en klimatfråga, Göteborg, 19/10

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

 • ​Så lyckas du med beteendebaserad säkerhet, Malmö, 25/11

  • Göran Bengtsson, mejerichef på Kalmar Mejeri, Arla Foods

2009

 • Olyckor – vad är det och hur undviker man dem? Stockholm, 19/10

  • Göran Rosvall, utredare vid Haverikommissionen

Kontaktuppgifter sekretariatet

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

 • Linkedin - Vit Circle