top of page

Genomförda arrangemang

Nedan visas genomförda arrangemang hos Säkerhetskulturnätverket. Mer information samt material och inspelningar från arrangemangen är en medlemsförmån och nås genom att logga in på medlemsdelen av hemsidan.

2023

 • SÄKU Conference, 10-11/5

  • The first ever SÄKU conference held at Högberga gård, Stockholm, with Andrew Sharman and Erik Hollnagel as key note speakers.

 • Webinar: Brains, Biases, BlindSpots & Emotional Intelligence with Mark Vollmer, 19/4

  • Mark Vollmer, the internationally experienced organizational performance expert from GYST Consulting, held a webinar based around the brain - the home of bias, blindspots and emotions - and how this can be related to safety/psychological safety.

 • Webinar: Safety studies on safety interventions and OHS management systems with Johnny Dyreborg, 16/3

  • Johnny Dyreborg, senior researcher from the Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA/NRCWE) (Denmark), summarized the largest systemic review on safety interventions ever, completed in 2022. He also shared with us the results from another recent study – one that compared differences in OHS efforts between companies that adopted certified OSH management systems and those that did not.

 • Webinar: Psykologisk trygghet och tillit – nycklar till framgångsrika organisationer med Louise Bringselius, 2/2

  • Den populära forskaren och talaren Louise Bringselius gav ett inspirerande och lärorikt föredrag kring psykologisk trygghet och tillit.

2022

 • Webinar: Critical Control Management with Vattenfall, 7/12

  • Taylor Lawson and Jakob Nielsen presented Vattenfall’s pilot project regarding implementing and using bow ties and Critical Control Management (CCM) as tools for the daily health and safety work.

 • Webinar: Experiences from a career in Health and Safety Innovation with Daniel Hummerdal, 23/11

  • Daniel Hummerdal, the head of innovation of WorkSafe New Zealand, shared his inspiring stories of successes as well as failures, and provided us with insights and advice for anyone interested in trialing new ways of improving health and safety.

 • ​Webinar: New Ideas and Theories of Safety Put into Organizational Practice with Dr. David Provan, 12/10

  • The globally well known safety researcher, podcast host and practitioner Dr. David shared with his experiences of helping organizations to both change their views and practices of safety.

 • ​Webinar: Om forskningsprojektet ”Säkerhetskultur och automatiserade fordon”, 21/9

  • Christina Stave från VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) berättade om det spännande pågående forskningsprojektet som görs i samarbete med RISE, Toyota material handling, Volvo GTT & Combitech.

 • ​Workshop: Safety as strategy. A ‘reflective practitioner’ workshop, 17/5

  • A workshop based on the topic of "safety as strategy" tutored by the well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze. 

 • ​Webinar: AFA försäkring om IA-systemet, 11/5

  • Anna Weigelt och Lars-Gunnar Lindberg från AFA fösäkring besökte SÄKU för att ge medlemarna lite tips och trix om den statistik som AFA försäkring publicerar samt berätta generellt om IA-systemet. Stor vikt på arrangemanget var att IA-system användare fick möjlighet att ställa sina specifika frågor angående IA-systemet. 

 • ​Webinar: Jean-Christophe Le Coze on Post Normal Accidents, 3/5

  • The well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze made a presentation in two parts based on his book “Post Normal Accident. Revisiting Perrow’s classic” (2020). In these two parts, he dissected the last three decades of safety research made on high-risk systems/organizations and also look at where we are now. The presentation had a certain emphasis on Charles Perrow's safety classic "Normal Accidents" (1984).

 • Workshop: Hantering av arbetsmiljödata tillsammans med Boliden och Stena Metall, 27/4

  • Ett workshopbetonat arrangemang tillsammans med Bolidens Mats Holmlund och Stena Metalls Helén Ljungqvist. Mats och Helén påbörjade workshopen med att presentera deras organisationers arbeta kring hanteringen av arbetsmijödata. Därefter fick deltagarna diskutera i mindre grupper de frågor som Mats och Helén hade med sig.  

 • ​Webinar: The Relationship Factor in Safety Leadership with Rosa Carrillo, 29/3

  • Webinar with Rosa Carrillo based on her book “The Relationship Factor in Safety Leadership - Achieving Success through Employee Engagement”, where she puts our relationships with each other as central in understanding psychological safety and how we can be successful in handling safety-related issues.

 • ​Webinar: Senaste nytt om säker och hälsosam psykosocial arbetsmiljö med Dan Hasson, 27/1

  • Den kände stress- och hälsoforskaren och populäre föredragshållaren Dan Hasson gav en vitamininjektion av den senaste forskningen kring säker och hälsosam psykosocial arbetsmiljö.

2021

 • Webinar: From Compliance to Care: Leading Safety Differently with Clive Lloyd, 9/12

  • A webinar with Clive Lloyd, one of the top 5 Global thought leaders and influencers on Health & Safety, and his thoughts on how to go from doing traditional safety to doing safety differently. Clive outlined evidence-based best practices that illustrate the differences between immature organisational cultures and mature ones, with a particular focus on the role of safety leadership.

 • Webinar: ISO 45003:2021 - Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker , 24/11

  • Petra Sjöström från Scania, Martine Syrjänen Stålberg från TCO, Lorena Olivares från SiS och Stefan Andersson från 6D Sustainability berättade under detta webinar om den publicerade standarden ISO 45003:2021.

 • Webinar: Den (o)mänskliga faktorn i en värld med ökad komplexitet, 7/10

  • Lena Kecklund från MTO Säkerhet och Bengt Sandblad från Uppsala Universitet berättade under detta webinar om MTO-begreppet, med utgångspunkt från sin nya bok ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”.

 • Webinar: Säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft med Mikael Rehnberg, 2/9

  • Arbetsmiljöexperten och utbildaren Mikael Rehnberg berättade om hans bild av sambandet säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft

 • Webinar: Boliden on Safety Culture & Stora Enso on Safety and Digitalization, 6/5

  • Two-part webinar with Boliden and Stora Enso. In the first part, Per Renman (also chairman of SÄKU) presented how Boliden measure and secure continuous improvement of their safety culture. In the second part, Bas Vennix, Matti Jakonen and Tomi Pallo from Stora Enso presented five digital innovations recently developed and used with regards to risk and safety in different ways.

 • Webinar: What can we still learn from the world’s first and oldest safety guru?, 14/4

  • Carsten Busch presented his insights and thoughts on one of the earliest and most influential thinkers in the world of risk and safety - Herbert William Heinrich, on which Carsten has written the book "Preventing Industrial Accidents: Reappraising H. W. Heinrich – More than Triangles and Dominoes". In the second part of the webinar, Carsten focused on one of Heinrich’s most famous metaphors: the accident triangle.

 • Webinar: When Safety Research Meets Safety Practice with Jean-Christophe Le Coze, 23/3

  • The well-renowned French safety researcher Jean-Christophe Le Coze presented his overview of the safety research, its controversies and relations to safety practices during the last couple of decades

 • Webinar: Get to know Darren Sutton and Performance Psychology, 17/3

  • At this interactive webinar with Darren Sutton, the participants got to know Darren and what Performance Psychology really is and how it can be applied to safety. 

 • Webinar: Exclusive interactive webinar with the safety leadership pioneer and best-selling author Prof Dr Andrew Sharman, 10/3

  • The internationally wellrenowed Leader in Safety Prof Dr Andrew Sharman shared his views and thoughts on a wide array of subjects in an interactive webinar. 

 • Webinar: Milliken’s Safety Way - the bottom up approach to ownership, 25/2

  • At this webinar, Chris Poole and Darren O’Connor from Milliken shared what they call their 9 Principles for Health & Safety Excellence. In addition, Peter Sävelin (until recently a Senior Technology Specialist at BillerudKorsnäs who PS by M has partnered with for the last 3 years) shared his experiences of working together with Milliken, promoting the Safety Way.

 • Webinar: 14 Proactive Leading Indicators for Occupational Safety, Health and Wellbeing, 10/2

  • Pete Kines, senior researcher at The Danish National Research Centre for the Working Environment, presented the international development of and the concepts behind 14 proactive leading indicators for safety, health and wellbeing in the workplace, and how they can be used and measured.

2020

 • Seminarium om Health & NeuroSafety, 6/2

  • Marie Ryd, Missing Links​

 • Webinar med Skanska och Lantmännen, 6/5

  • Skanska (Sandra Ulander, Pernilla Törnros, Alexandera Meurk) berättade om hur man tar hjälp av digitalisering i sitt säkerhetskulturarbete, med fokus på den årliga säkerhetsveckan.

  • Lantmännens Jenny Angseryd presenterade sin nya vision kring säkerhet och hälsa (I – You – We, Healthy and Safe Every day) och tankarna bakom deras övergripande 2030 strategi.

 • Utbildning (höst/vinter 2020): MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

 • Webinar: A Framework of Cultural Aspects That Facilitate Safety in Heavy Industry in Sweden, 27/9

  • Padraic Dempsey om sin avhandling där ett ramverk av kulturella aspekter inom företag som leder (eller ha lett) till den nuvarande säkerhetsnivån inom företaget presenterades. SÄKU-medlemmar har även deltagit i den enkät som var del av avhandlingen.

 • Webinar: Safety Culture in Circles, 30/9

  • Regina Celia Sheer om metoden "Safety Culture in Circles" som försöker att även beakta hur man som anställd uppfattar sin egen "nationella kultur" i termer av värderingar och trosföreställningar och hur man kan identifiera attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö. Metoden har blivit ansedd som ”good practice” av IAEA (International Atomic Energy Agency).

 • Besök hos Säkerhetsparken, 4/10

  • Byggbranschens Säkerhetspark är Sveriges första säkerhetspark och invigdes i oktober 2019. Ett år senare kunde SÄKU på ett covid-19-säkert sätt besöka Säkerhetsparken och få en introduktion till deras verksamhet  

 • Webinar: IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsrapporten ”Nollvisionen", 4/11

  • Maria Vigren från IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om forskningsstudien ”Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin” som publicerandes tidigare i år.

 • Webinar: Arbetsmiljöverket om dödsolyckor, "Nollvisionen", olycksbegreppet och regelförnyelser, 27/11

  • Arbetsmiljöverket var gäst på en sprängfylld digital eftermiddagskonferens i fyra delar. Katarina Eskils, Gustav Kanstrup, Per Nylén, Britt-Marie Larsson och Christer Malmberg berättade om (1) Analylsuppdraget kring dödsolyckor, (2) Nollvisionen, (3) Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor och (4) Regelförnyelse

 • Webinar: Bonava om förändringsledning i praktiken, 2/12

  • Melissa Höjwall från Bonava delgav sina erfarenheter och verktyg hon använt under sin karriär kopplat till förändringsarbete.

2019

 • ​Fokusträff. Göteborg, 21/2

  • Fyra företag presenterade hur de jobbar med säkerhetskultur och hälsa, följt av gruppdiskussioner​

 • Zero Accident Vision (ZAV), Malmö, 22/3

  • Pete Kines, dansk forskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 • Safety I och Safety II, Stockholm, 12/4

  • Erik Hollnagel presenterade teoribildningen kring Safety I och Safety II.

 • Säkerhetskultur i nationell kontext, Stockholm, 17/5

  • Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Monica Haage, tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD/NEA m.m.

 • Utbildning i Säkerhetsledarskap med Andrew Sharman, 2-3/10

  • Utbildning i två dagar på Krusenberg Herrgård med Andrew Sharman, en internationellt välkänd utbildare inom ledarskap och säkerhet. Till vardags är han President vid Institution of Occupational Safety & Health (IOSH, UK) och Chief Executive vid RMS Switzerland.

 • Fokusträff med E.ON Wind/RWE och Skanska, Malmö, 23/10

  • Erica Lindell berättade om hur E.ON Wind/RWE jobbat med arbetsmiljö-/säkerhetskulturstrategin "Take Care" i sin verksamhet. Daniel Johansson, distriktchef inom SKANSKA, berättade om hans tankar hur man tillitsfullt
   tränar verksamheten att balansera mellan att tjäna pengar och leverera hållbara projekt utan att tumma på säkerheten och välmåendet hos de anställda. Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper. 

 • Fokusträff med Forsmark och Sandvik om KPIer i relation till säkerhet och hälsa, Stockholm, 21/11

  • Cecilia Lindmark från Forsmark berättade om hur verksamheten nyligen tagit fram KPIer och ordnat dessa i en form av trädstruktur. Sandvik har länge använt KPIer i sin verksamhet och Stuart Evans berättade om Sandviks hela resa med att designa, implementera och utveckla dessa. 
   Deltagarna diskuterade sedan ett antal frågor i mindre grupper som presentatörerna hade med sig. 

2018

 • Kritik av begreppet säkerhetskultur och presentation av ett alternativ, 15/3, Malmö

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

 • Säkerhetskulturbyggande utan gränser - besök på ESS's byggarbetsplats. 3/5, Lund

  • Åsa Alström Johannesson (Health and Safety lead, ESS) och Per Smidfelt (Project Director, Skanska) ​

 • Fokusträff, 21/5, Stockholm

 • Marianne Törner om sin säkerhetskulturforskning. 14/9, Göteborg

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

 • Ny handbok i beteendebaserad säkerhet, 1/11, Stockholm

  • Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behaviour Design Group​

 • Utbildning: MindVIEW Health & NeuroSafety

  • Marie Ryd, Missing Links i samarbete med SÄKU 

2017

 • Säkerhetskulturers långsiktiga försämring - Perspektiv på Fukushima Daiichi, Stockholm, 1/3

  • Johan Berglund, forskningssamordnare vid MSB och Kerstin Dahlgren, bland annat Safety Culture Specialist vid IAEA (International Atomic Energy Agency) 

 • E.ONs safetyresa, Malmö, 24/3

  • Anna Thuresson, personalchef vid E.ON

 • OHSAS 18 001 blir ISO 45 001 – vilka är förändringarna och hur integrerar man arbetsmiljö i sitt ledningssystem?, Göteborg, 30/3

  • Anna Gruffman, Group Head of Health & Safety, Bonava och Carina Jönsson, Group Health & Safety, Paulig Group​

 • Om Fortum Värmes säkerhetskulturarbete vid Högdalenverket, Stockholm, 24/4

  • Per Göthe, Fortum Värme och Erik Matton, Previa

 • Om AstraZeneca Göteborgs arbete med att skapa en optimal arbetsmiljö, Göteborg, 29/9​​

  • Göran Hedkvist, SHE, Health Promoter, AstraZeneca

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Stockholm, 7/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

2016

 • ​Att leda mot en säker organisation. Stockholm, 27/1

  • Malin Mattson, konsult och forskare, MTO Säkerhet

 • Besök av Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Stockholm, 9/3

  • Erna Zelmin-Ekenhem, ​Arbetsmiljöverkets generaldirektör

 • Förutsättningar och möjligheter för att prioritera hälsa och säkerhet, Stockholm, 29/9

  • Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle

 • Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Göteborg, 22/11

  • Marie Ryd, Missing Links​

 • Boliden och BillerudKorsnäs om sina säkerhetskultursatsningar, Stockholm, 23/11

  • Per Renman, Group Safety Director, Boliden och Magnus Kangas, fabriksdirektör för BillerudKorsnäs’ verksamhet i Gävle​

 • Workshop om ledarskap och säkerhetskultur, Malmö/Stockholm/Göteborg

  • ​Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska​​​

2015

 • Riskperception och interventionsmetoder: en kunskapsöversikt, Göteborg, 18/9

  • Ilkka Salo och Magnus Lindén, forskare vid Lunds universitet​

 • Transportstyrelsen om säkerhetskultur, Stockholm, 23/9

  • ​Nicklas Svensson, pilot och sakkunnig i HF/MTO på Transportstyrelsen

 • Säkra beteenden i praktiken (Skanska) och arbetsmiljö i upphandling samt inhyrd personal (IVL), Stockholm,18/11

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​

  • Johan M. Sanne, forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet

 • ​Workshop med tema psykosocial arbetsmiljö, Stockholm/Göteborg/Malmö, 2014-2015

  • Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska​

2014

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

 • Olycksutredning och Safety-II, Malmö, 11/9

  • ​Christian Bjursten Carlsson, konsult från Tapora System Safety

 • Besök hos Fortum Värme och bygget av KVV8, Stockholm, 14/10

  • ​Fredrik Rosengren, Safety Manager, och Daniel Olsson, BAS-U, från Fortum Värme informerade tillsammans med Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Ari Palmroos, Group HSE Manager på hela Fortum-koncernen

 • ​Skanska om "Säkra beteenden i praktiken - ett pilotprojekt", Stockholm, 3/12

  • Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting​

2013

 • Säkerhetskultur och inhyrd personal, Stockholm, 16/4

  • Kristina Nilsson och Lena Wiig från SSG (Standard Solutions Group AB)​

 • Att mäta säkerhetskultur, eller inte? Malmö, 12/9

  • Matilda Runefelt, arbetsmiljösamordnare från E-ON​

 • NCC:s säkerhetskulturprogram, Stockholm, 21/10

  • Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC

 • Genus, risk och säkerhet, Stockholm, 22/11

  •  Ulf Mellström, professor vid Karlstad universitet

 • ​FOI om SECURIT, Stockholm, 10/12

  • Jonas Hallberg och Teodor Sommestad, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

2012

 • Säkerhetskulturarbete vid Zoégas anläggning i Helsingborg, Malmö, 8/3

  • Säkerhet, Hälsa och Miljöchef vid Zoégas anläggning i Helsingborg

 • Olycksteori, Malmö, 9/12

  • Johan Bergström, forskare vid Lunds universitet​

 • Varför tar vi risker? Stockholm, 18/10

  • Monica Haage, Safety Officer vid IAEA (International Atomic Energy Agency) och Marcus Arvidsson, konsult vid MTO Säkerhet

 • ​Ringhals AB:s säkerhetskulturarbete, Göteborg, 6/12

  • Carin Sylvander, kvalitetsingenjör säkerhetskultur vid Ringhals AB ​

2011

 • Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5/3

  • Johan Berglund, forskare vid Linnéuniversitetet

 • Erfarenheter från arbetet med Citytunneln, Malmö, 13/4

  • ​Per Åkesson, projektledare vid FAVEO och Mikael Lundquist, ansvarig funktionsledare för arbetsmiljö i Projekt Citytunneln

 • Psykosociala riskfaktorer, Stockholm, 5/5

  • Roma Runeson, psykolog/psykoterapeut​ vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • ​Mänskliga faktorn, Stockholm, 8/9

  • Billy Josefsson från LFV (Luftfartsverket) och Tomas Lackman, konsult vid ÅF​

2010

 • Säkerhetskultur, ÅF och 4C Strategies, Göteborg, 18/1

 • Godkerhetskultur lönar sig! Stockholm, 16/3
  • Anders Vikdahl, Head of Sweden Operations på AstraZeneca
 • Säkerhetskultur i föränderlig verksamhet, Stockholm, 6/5

  • Kerstin Dahlgren Persson, Deputy Chief Nuclear Officer vid Vattenfall

 • Säkerhet i arbetet även det en klimatfråga, Göteborg, 19/10

  • Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet ​

 • ​Så lyckas du med beteendebaserad säkerhet, Malmö, 25/11

  • Göran Bengtsson, mejerichef på Kalmar Mejeri, Arla Foods

2009

 • Olyckor – vad är det och hur undviker man dem? Stockholm, 19/10

  • Göran Rosvall, utredare vid Haverikommissionen

bottom of page