FOI om SECURIT. Stockholm, 10:e december, 2013.

Vad?

Till detta arrangemang var Jonas Hallberg och Teodor Sommestad inbjudna som talare, båda vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Jonas och Teodor presenterade det spännande forskningsprojektet SECURIT (Security Culture and Information Technology) som finansieras av MSB och som ska pågå under 2012-2017.

I projektet möts säkerhetskultur och informationssäkerhet och är tänkt att identifiera egenskaper hos individer och organisationer som är relevanta för informationssäkerheten. Vidare att se vilka effekter åtgärder har som syftar till att förbättra informationssäkerheten genom att påverka individer och organisationer.

Sju olika institutioner ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen med en rad olika delprojekt. FOI berättade i detalj om deras pågående delprojekt kring att sammanställa kvantitativ forskning som handlat om hur människor följer olika säkerhetspolicys.

Material

Webbsändningen av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Jonas och Teodors presentation finns HÄR.

Ett referat finns HÄR.