Medlemskap och ansökan

Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag, organisationer och studenter (enskilda personer) med intresse för säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors och arbetsmiljö. Varje medlem utser en ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktpersoner.

 

Ett medlemskap gäller för medlemsorganisationens alla egna anställda. Inhyrd personal, entreprenörer och konsulter som uteslutande arbetar åt en medlemsorganisation och som har fem eller färre anställda omfattas också av dennes medlemskap.
 

Föreningsavgift utgår för kalenderår och utgörs av en medlemsavgift som är momsfri och en serviceavgift som är exkl. moms. Medlems- och serviceavgiftens fastställda belopp beslutas av föreningsstämman. Föreningsavgiften utgår från medlemsorganisationens storlek avseende antal anställda för att göra den mer rättvis. Föreningsavgiften för medlemskap år 2020 för ses i rutan nedan.

Medlemsorganisationens storlek

(antal anställda)

> 500

< 500

En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten

Student

Medlemsavgift

(SEK, momsfri)

4 200

1 500

950

100

Serviceavgift

(SEK, exkl. moms)

12 000

5 500

3 500

100

Medlemsavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som endast kommer föreningens medlemmar till del. Exempel på detta kan vara driften av medlemsdelen av hemsidan och kostnader för kansli till den del kansliet arbetar med medlemsverksamheten. Serviceavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som anknyter till och även inkluderar icke-medlemmar. Exempel på detta är kostnader för öppna evenmang och den tid som sekretariatet arbetar med att anordna öppna evenemang samt att hantera den "öppna"/externa hemsidan.
 

Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämman. Varje medlem har vid föreningsstämman en röst. Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem.
 

Som medlem erbjuds:

​​

 • Tillgång till medlemsdelen av hemsidan, där följande finns:

  • SÄKUPlay (videoinspelningar från genomförda arrangemang)

  • Material och presentationer från genomförda arrangemang

  • Kontaktuppgifter till medlemmarna för enklare nätverkande mellan föreningens aktiviteter

 • Möjligheter till branschöverskridande möten

 • Tillgång till föreningens LinkedIn-sida

 • Deltagande på seminarier och arrangemang: Ca 4-6 stycken per år i orterna Stockholm, Malmö och Göteborg med teman som berör verksamhetens mål.
   

För er som blir medlem finns en unik möjlighet att påverka innehåll och inriktning på nätverkets framtida verksamhet.
 

Ansökan om medlemskap i föreningen görs genom att maila kontaktuppgifter för organisationen och ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktmän till föreningens sekretariat.

 

För att bli medlem som student krävs att man kan visa upp registerintyg för sitt program/kurser som motsvarar minst 50 % studietakt för minst två perioder (en termin/ett halvår), dvs. det som CSN definierar som studiemedelsgrundande.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

 • Linkedin - Vit Circle