top of page

Om Säkerhetskulturnätverket (SÄKU)

Vilka är vi?
 

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är sedan 2014 en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk, arbetsmiljö och hälsa.

LinkedIn

Ni hittar oss även på LinkedIn. Interagera och följ oss gärna. Ni hittar oss genom att klicka HÄR

Vision och mål
 

Säkerhetskulturnätverkets vision är att vara det ledande branschbredda nätverket i Sverige kopplat till säkerhetskultur, både avseende arbetsmiljö och hälsa. Målet är att ha lärande som en central punkt i vår verksamhet och fungera som en plattform för våra medlemmar där vi under olika former erbjuder kompetensutveckling och inspiration avseende forskning, utbildning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa.

Varför säkerhetskultur & human factors? 
 

Att systematiskt och löpande arbeta med säkerhetskultur och human factors-frågor inom sin organisation är två grundbultar för att minimera olyckor, incidenter och arbetsmiljöproblem och samtidigt utveckla en resilient verksamhet. Olyckor, sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem kostar mycket pengar och kan även påverka en organisations anseende avseende både kunder och allmänhet. Framgångsrika verksamheter satsar på säkerhetskultur och human factors eftersom de ser en direkt koppling till lönsam hållbarhet både vad gäller effektivitet och kvalitet.

GDPR - Policy

GDPR - Policy
 

Eftersom vi är en ideell förening som arrangerar träffar med personer och hanterar medlemskap måste vi hantera personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Uppgifterna används endast av föreningen och inom ramen för vår verksamhet. Den personuppgiftsansvarige hos Säkerhetskulturnätverket är sekreteraren/den som företräder sekretariatet.

 

Då en person anmäler sig till sändlistan för att få information om föreningens arrangemang eller registrerar sig för att skapa en användare sparas namn, organisation och epost-adress i ett register. I samband med att en person anmäler sig till ett av våra arrangemang registreras personen med namn, organisation och epost-adress i ett annat register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna. I händelse att en icke-medlem anmäler sig till ett arrangemang sparas uppgifter kopplat till faktureringen i högst två månader efter att faktureringen har genomförts. Kontaktpersonen för varje organisations medlemskap delges de andra medlemmarna för att kunna underlätta kontaktskapande och nätverkande.

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

 

Faktureringsuppgifter kopplat till medlemskap sparas fram till nästa års fakturering av medlemskap då denna information säkerställs om den fortfarande är giltig för medlemmen. Bokföringslagen kan påverka att angivna perioder blir längre vid behov.

 

Den personkopplade informationen, i exempelvis anmälan eller sändlistan, kan raderas, justeras eller begäras ut vid önskemål genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (sekretariatet). Den personkopplade informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan/egen användare.

bottom of page