Om Säkerhetskulturnätverket (SÄKU)

Vilka är vi?
 

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är sedan 2013 en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

LinkedIn

Ni hittar oss även på LinkedIn. Interagera och följ oss gärna. Ni hittar oss genom att klicka HÄR

Vision och mål
 

Vår vision är att vara det ledande branschbredda nätverket i Sverige avseende säkerhetskultur. Målet är att under olika former informera våra medlemmar avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, risk, human factors och arbetsmiljö.

Varför säkerhetskultur & human factors? 
 

Att systematiskt och löpande arbeta med säkerhetskultur och human factors-frågor inom sin organisation är två grundbultar för att minimera olyckor, incidenter och arbetsmiljöproblem och samtidigt utveckla en resilient verksamhet. Olyckor, sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem kostar mycket pengar och kan även påverka en organisations anseende avseende både kunder och allmänhet. Framgångsrika verksamheter satsar på säkerhetskultur och human factors eftersom de ser en direkt koppling till lönsam hållbarhet både vad gäller effektivitet och kvalitet.

 

GDPR - Policy
 

Eftersom vi är en ideell förening som arrangerar träffar med personer och hanterar medlemskap måste vi hantera personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Uppgifterna används endast av föreningen och inom ramen för vår verksamhet. Den personuppgiftsansvarige hos Säkerhetskulturnätverket är sekreteraren/den som företräder sekretariatet.

 

Då en person anmäler sig till sändlistan för att få information om föreningens arrangemang eller registrerar sig för att skapa en användare sparas namn, organisation och epost-adress i ett register. I samband med att en person anmäler sig till ett av våra arrangemang registreras personen med namn, organisation och epost-adress i ett annat register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna. I händelse att en icke-medlem anmäler sig till ett arrangemang sparas uppgifter kopplat till faktureringen i högst två månader efter att faktureringen har genomförts. Kontaktpersonen för varje organisations medlemskap delges de andra medlemmarna för att kunna underlätta kontaktskapande och nätverkande.

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

 

Faktureringsuppgifter kopplat till medlemskap sparas fram till nästa års fakturering av medlemskap då denna information säkerställs om den fortfarande är giltig för medlemmen. Bokföringslagen kan påverka att angivna perioder blir längre vid behov.

 

Den personkopplade informationen, i exempelvis anmälan eller sändlistan, kan raderas, justeras eller begäras ut vid önskemål genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (sekretariatet). Den personkopplade informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan/egen användare.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle