Fokusträff med E.ON Wind/RWE och Skanska, 23/10-2019, Malmö

Uppdaterat: 3 juni 2021

På den första fokusträffen i Malmö presenterade E.ON Wind/RWE och SKANSKA

E.ON Wind/RWE

Erica Lindell berättade om hur E.ON Wind/RWE jobbat med arbetsmiljö-/säkerhetskulturstrategin "Take Care" i sin verksamhet, som främst handlar om sjöbaserad vindkraft. Erica presenterade ett antal hjälpmedel de använt för att mäta sin interna säkerhetskultur och hur de använt detta samt andra hjälpmedel för att förbättra och bibehålla säkerhetskulturnivån.

Ericas frågor som diskuterades i fokusgrupperna efter presentationen var:

1. Hur arbetar ni med att få medarbetarna att ta ansvar för sin egen säkerhet?

2. Hur arbetar ni med att få med mellancheferna i arbetet för att stärka säkerhetskulturen.

Erica Lindell, E.ON Vind/RWE

Material

Se videoinspelningen av Ericas föredrag nedan.

Ericas presentation finns att ladda hem HÄR.

Skanska

Daniel Johansson, distriktchef inom SKANSKA, berättade om hans tankar hur man tillitsfullt

tränar verksamheten att balansera mellan att tjäna pengar och leverans av hållbara projekt. Projekt som genomförs utan att tulla på SKANSKAs sätt att arbeta, där säkerhet och medarbetarnas välmående samt deras egna ansvar, är det primära.

Daniels frågor som diskuterades i fokusgrupperna efter presentationen var:

1. På vilket sätt bidrar företagets kultur till gott affärsmannaskap?

2. På vilket sätt bidrar god arbetsmiljö till en kostnadseffektiv organisation som genererar lönsamhet?

3. Hur skapar ni den ansvarstagande medarbetaren som bidrar till god arbetsmiljö?

Daniel Johannson, Skanska

Material

Se videoinspelningen av Daniels föredrag nedan.

I mitten av föredraget visar Daniel ett videoklipp. Detta är bortklippt av upphovsrättsliga skäl i vår inspelning, men klippet kan ses nedan.