Säkerhetskulturers långsiktiga försämring - Perspektiv på Fukushima Daiichi, Stockholm, 1/3, 2017

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Johan Berglund, forskningssamordnare vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), besökte Säkerhetskulturnätverket med anledning av sin nya bok "Why Safety Cultures Degenerate and how to Revive them", som släpptes sommaren 2016. Johan utgick i sitt föredrag från boken men vidgade även perspektivet på dess huvudsakliga tema. Boken skrevs i samband med tjänstgöring som forskare vid Linnéuniversitetet och gästforskare vid Meiji University i Tokyo.

Fukushimaolyckan är central i boken, som bygger på forskning som Johan genomförde på plats i Japan och belyser en ofta förbisedd komponent i begreppet säkerhetskultur och orsaksanalyser för olyckor/incidenter: behovet av erfarenhetsbaserad kunskap och reflexivet hos berörd personal för att kunna hantera oförutsedda händelser.

I boken förs en diskussion mellan å ena sidan en organisations formaliserade arbetssätt, utbildning och instruktioner, och å andra sidan svårigheten i att inte kunde formalisera all kunskap som krävs för att systemet ska vara säkert. Vad kan kortsiktiga rationaliseringar och ”förbättringar” få för konsekvenser på längre sikt? Hur kan vi verka för att dessa ska bli godartade? Vilken syn på kunskap och lärande genomsyrar våra organisationer idag? Vidare klargörs en koppling mellan en organisations färdigheter, kvalitet och säkerhetskritiskt arbete och boken ger ett nytt perspektiv på begreppet säkerhetskultur.

Även om huvudexemplet Fukushima är kopplat till kärnkraftsbranschen är slutsatserna även gångbara i andra branscher och system, oavsett land, där säkerhet, kvalitet och färdigheter går hand i hand.

Vid seminariet deltog även Kerstin Dahlgren. Kerstin har forskarbakgrund vid Stockholms Universitet inom arbetsmiljöområdet. Hon har varit chef för MTO- enheten (samspelet människa-teknik-organisation) vid Statens Kärnkraftinspektion (SKI), Safety Culture Specialist vid IAEA (International Atomic Energy Agency) och rådgivare till VD för Vattenfall i kärnsäkerhetsfrågor.

Kerstin har även ingått i ett rådgivande organ till TEPCO (de som äger bl a Fukushima), men har just nu ett uppdrag på gång där Kerstin kommer att bistå dem i säkerhetskulturfrågor.

Kerstin har läst Johans bok och delade med sig av sina reflektioner från läsningen av boken genom att föra en dialog med Johan.

Mer information om Johans bok (”Why Safety Cultures Degenerate and how to Revive them”) finns på förlagets hemsida. Boken kan även beställas via nätbokhandlare, såsom exempelvis Adlibris och Bokus.

Material

I dialogen som Johan och Kerstin höll nämndes följande publikationer:

  • Margareta Engströms doktorsavhandling ”Yrkeskunnande som säkerhetsmetod: En studie kring svåra driftsituationer vid svenska kärnkraftverk”. Tyvärr finns den inte att ladda hem i fulltext. Men mer info finns via denna länk

  • Kopplat till ledningssystem togs IAEA:s jämförelse mellan ISO 9001:2008 och sin egen förskrift IAEA GS-R-3 upp. Länk till detta dokument HÄR.

Extra bonusmaterial är ett anknytande tips från Johan Berglund. Avhandlingen ”Det ovägbaras tyngd – Vattenfall och ingenjörens roll” av Nils Friberg, som var kollega med Johan på KTH. Länkt till boken HÄR.

Den inspelade webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan via SÄKUPlay (Youtube) ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Johans presentation kan ses HÄR.