A Framework of Cultural Aspects That Facilitate Safety in Heavy Industry in Sweden - 23/9, 2020

Uppdaterat: 3 juni 2021

Trots ett stort fokus på säkerhetskultur inom industrin, ökade antalet industri-relaterade olyckor med dödlig utgång i Sverige mellan 2015 och 2018. Flera studier har visat på rollen som säkerhetskulturen spelar för att kunna avgöra olycksfrekvensen på arbetsplatserna, men det finns ingen enhetligt accepterad definition om vad säkerhetskultur betyder samt även ganska disparata åsikter om dess indikatorer.


För att hitta en mer praktisk väg för att hantera det ovannämnda, skrev Padraic Dempsey, då anställd som Lean Six Sigma Master Black Belt på Alfa Laval, en avhandling på ämnet under 2019 vid Cranfield University i England. Titeln på avhandlingen var "A Framework of Cultural Aspects That Facilitate Safety in Heavy Industry in Sweden".


SÄKUs medlemmar inbjöds till att vara med i en anonym enkätstudie som ingick som en viktig del i avhandlingen.


Avhandlingens mål var att utveckla ett ramverk av kulturella aspekter inom företag som leder (eller ha lett) till den nuvarande säkerhetsnivån inom företaget. Avhandlingen undersökte och utforskade variationerna mellan olika olycksutredningsmetoder och den underliggande basen för hur säkerhet är (eller inte är) inbegripen i anställdas vardagliga arbete. Avhandlingen lyfter medvetenheten hos de anställda och ämnar att filtrera ut viktiga kulturella aspekter för att skapa ett ramverk för att hantera (och förbättra) säkerheten inom den tunga industrin i Sverige. Men resultatet är självklart även intressant även för andra branscher.

Avhandlingen visar att det föreslagna ramverket, som också validerats internationellt, kan spela en stor roll i alla företag då den pekar på olika aspekter på ”vardagligt arbete” inom företag. Ramverket omfattar både incident-/olycksområdet samt även psykosociala aspekter av säkerhet. Ramverket stöjds även av tre säkerhetsexperter i Sverige.


Padraic jobbar numer för företaget Radinn, där ramverket/metoden har implementerats vid en produktionsanläggning i Polen.


Vid webinariet presenterade Padriac avhandlingen och även hur man praktiskt kan implementera ramverket i en organisation.

Material

Padraics avhandling kan laddas hem HÄR.


Padraics presentation vid webinariet kan ses HÄR.


Den Excel-fil som Padraic visade i presentationen med olika metoder för rotorsaksanalyser såsom 5 Why, Fish Bone och HERCA (Human Error Root Cause Analysis), kan laddas hem HÄR. Metoderna kan användas kopplat till incident-/olycksutredningar.


Nedan kan ni se inspelningen av webinariet på SÄKUPlay (Youtube).