Erik Hollnagel om Safety I och Safety II, 12/4-2019, Stockholm

Uppdaterat: 3 juni 2021

Erik Hollnagel besökte SÄKU för att berätta om sina tankeväckande idéer om ett nytt sätt att tänka på säkerhet – Safety-I & Safety-II, både som teori och praktik.

Kortfattat kan man säga att Safety I handlar om att försöka förstå varför risker och olyckor uppkommer i ett socio-tekniskt system (ett företag, en anläggning, en byggarbetsplats etc.). Safety II handlar om att även förstå varför ett komplex socio-tekniskt system fungerar överhuvudtaget, eftersom det oftare blir rätt (värde/produkter skapas) än fel (olyckor). Safety II är också nära kopplat till Resilience Engineering.

Erik är en internationellt erkänd säkerhetsforskare inom bland annat resilience engineering, system safety, och har medverkat i över 20 böcker och över 500 publikationer i ansedda forskningstidskrifter.

Erik har tidigare varit professor och fellow vid ett rad lärosäten i Danmark, Sverige, Australien och Tyskland. Idag är han senior professor i patientsäkerhet vid Jönköpings universitet.

Seminariet var uppdelat i två delar; den första med en teoretisk bakgrund kring Safety I och II, och del två innehöll några exempel på hur organisationer har använt sig av Safety II-perspektivet.

https://youtu.be/_U1WoSiUsPI

Material

Eriks presentation för första delen når ni HÄR. Den andra delen HÄR.

Ha dem uppe samtidigt som ni kollar på videon och scrolla igenom. Kontrasten på den skärm som användes var väldigt hög och det är svårt att urskilja slidsen på videon.

Nedan kan ni se de två delarna av Eriks presentation. Bäst ljud blir det med hörlurar.

Del 1 (Teoretisk bakgrund/motivering av Safety I och II)

Del 2 (Praktiska arbetssätt/exempel på hur man i sina verksamheter kan nyttja insikterna i Safety II för att få inspiration och idéer)