Health & NeuroSafety med Marie Ryd, 6/2 - 2020, Stockholm

Uppdaterat: 3 juni 2021

Hjärnan är både formbar och förändringsvillig. Samtidigt har den stabila behov som vi måste lära oss att respektera för att kunna hantera alla aspekter av säkerhet. Med utgångspunkt i Googles stora kartläggning av framgångsfaktorer i sina team och i forskning från Harvard kommer två nya tvärvetenskapliga begrepp ”psychological safety” och ”neurosafety” att belysas. De sätts i relation till säkerhet och arbetsmiljö. Forskarna häpnade över vilken kraft de sociala interaktionerna i en grupp har, eller som managementgurun Peter Drucker uttryckte det: ”Culture eats strategy…”

Marie Ryd från Missling Links har tidigare besökt SÄKU för utsålda hus, men vi gav nu fler chansen att få höra henne berätta om arbetsmiljö på hjärnans villkor med lite uppdaterat material . Så hur gör vi för att skapa psykologiskt trygga och säkra arbetsmiljöer? Det handlar bland annat om träningsbara förmågor som närvaro, impulskontroll och emotionell intelligens.

Material

De huvudsakliga bilderna från Maries presentation ser ni HÄR.

Nedan kan ni se inspleningen av de två delarna av seminariet på SÄKUPlay (Youtube). Bäst ljud blir det med hörlurar.

Del 1

Del 2