Kritik av begreppet säkerhetskultur och presentation av ett alternativ, 15/3, 2018, Malmö

Uppdaterat: 3 juni 2021


Vad:

Begreppet säkerhetskultur har fått fäste i en mängd säkerhetskritiska industrier sedan Tjernobylkatastrofen 1986. Drygt trettio år senare kan det vara på sin plats att ställa några kritiska frågor om begreppets innebörd och konsekvenser, exempelvis:

  • Vilken forskning ligger till grund för begreppet säkerhetskultur?

  • Kan en kultur designas?

  • På vilket sätt har begreppet haft inflytande på riskhanteringsprocesser?

  • Vem vinner och vem förlorar på att riskhanteringsinsatser riktas in mot att skapa en säkerhetskultur?

  • Vilka etiska problem finns med att rikta fokus på medarbetares (delade) värderingar?

Johan Bergström, docent och universitetslektor vid Lunds universitets Avdelning för Riskhantering och Samhällssäkerhet, bjöds in till Säkerhetskulturnätverket för en andra gång. Johan intresserar sig, i såväl forskning som undervisning, för det språk med vilket säkerhetskritiska organisationer kommunicerar hur säkerhet och risk uppstår, samt hur detta avspeglas i vad de faktiskt gör.

Föreläsningen inleddes med en historisk exposé av hur säkerhetskulturbegreppet kommit att få sin status. Därefter riktades fokus på begreppets konsekvenser i termer av hur begreppet influerar riskhantering. Föreläsningen grundades i den (inte särskilt omfattande) sociologiska kritik som de senaste åren kommit att formuleras kring säkerhetsarbete genom säkerhetskultur.

Efter kaffepausen blev det en kombination av frågestund/diskussion och Johan utvecklade också sina tankar på hur säkerhetsarbete kan utvecklas genom att omfamna en heterogenitet, snarare än homogenitet, av värderingar och uppfattningar kring vad som garanterar en organisations säkerhet; en syn som utgår ifrån att säkerhetsarbete bör vara att utöva ett etiskt ansvar nedåt snarare än ett byråkratiskt ansvar uppåt.

Material:

En inspelning av webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Johans presentationsmaterial kan ses HÄR som Prezi. Ett axplock av Prezi-presentationen som pdf kan ses HÄR.