Säkerhetskulturbyggande utan gränser - besök på ESS's byggarbetsplats. 3/5, 2018, Lund

Uppdaterat: 3 juni 2021


Vad:

Sedan 2014 pågår för fullt bygget av ESS (European Spallation Source) utanför Lund, som kommer bli världens mest kraftfulla neutronkälla, och som ligger alldeles intill MAX IV-anläggningen. Vid full drift kommer ESS att ha ca 450 anställda och 2-3000 gästforskare per år.

ESS är byggherre och Skanska har uppdraget att bygga skalet till anläggningen. ESS och Skanska har bildat en samverkansorganisation för att driva arbetet med byggnationen och målet är att vara ledande gällande säkerhet och arbetsmiljö.

Åsa Alström Johannesson (Health and Safety lead) och Per Smidfelt (Project Director) från ESS och Skanska bjöd in Säkerhetskulturnätverket till en spännande presentation av detta jätteprojekt, följt av en rundvandring i anläggningen under byggskedet.

Åsa och Per gav en presentation av det komplexa arbetet med att bygga jätteanläggningen

och vad det innebär i termer av utmaningar med en stor organisation med många aktörer.

De berättade om organisationen, samverkan och roller för en god säkerhetskultur samt verktyg och framgångsfaktorer. Fokus var på samarbete avseende säkerhet inom projektet samt möjligheter och utmaningar för ett internationellt projekt i stor skala i skapandet av en god säkerhetskultur.

Eftersom bygget varit igång sedan 2014 kunde Åsa och Per även berätta om erfarenheter och lärdomar kopplat till vad som hänt under nästan fyra års byggande.

Material:

En inspelning av presentationen från Åsa och Per kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Presentationsmaterialet kan nås HÄR. Säkerhetsgenomgången innan rundvandringen kan ses HÄR.

Nedan ses några bilder från rundvandringen.