ons 24 nov. | Microsoft Teams

SiS, Scania och TCO om ISO 45003:2021 (Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker)

Företrädare från SiS, Scania och TCO besöker SÄKU för ett webinar för att berätta mer om den nya ISO-standarden 45003:2021 (Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker).
SiS, Scania och TCO om ISO 45003:2021 (Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker)

Tid & Plats

24 nov. 13:00 – 15:30 CET
Microsoft Teams

About the event

Den globala standarden ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö – krav och vägledning, publicerades 2018 för att skapa ett ramverk för arbetet med arbetsmiljörisker. De organisatoriska och sociala frågorna berördes översiktligt och man såg behov av att utveckla dessa ytterligare vilket under sommaren 2021 ledde till publicering av vägledningsstandarden ISO 45003 Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker.

Den nya vägledningen behandlar de många områden som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa på en arbetsplats t.ex. hög arbetsbelastning, för höga krav, pandemi, organisation, kommunikation och ledarskap. Syftet med vägledningen är att stötta organisationer att hantera dessa risker på ett strukturerat och systematiskt sätt genom att identifiera de förhållanden, omständigheter och krav på arbetsplatsen som riskerar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Standarden ger också vägledning till hur psykosociala risker ska kunna åtgärdas för att förbättra arbetsmiljön.

Med anledning till den nya standarden anordnar SÄKU ett webinar där Petra Sjöström från Scania, Martine Syrjänen Stålberg från TCO och Lorena Olivares från SiS kommer att berätta mer om standarden. Petra Sjöström och Martine Syrjänen Stålberg ingick i den internationella arbetsgruppen som utvecklade ISO  45003.

ISO 45003:2021 hittar ni på SiS hemsida HÄR

Varmt välkomna!

Program

13.00  –  ca 15.30 (CET)

Tvådelat webinar med paus och tid för frågor och diskussion.

Registrering och avgift

Registrera dig genom att klicka på knappen Register!" här ovan eller scrolla ned till biljettraden längst ned på sidan.

För SÄKU-medlemmar

Välj “SÄKU member ticket”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är gratis för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

För icke-SÄKU-medlemmar

Välj “Non SÄKU member ticket”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är öppet för icke-SÄKU-medlemmar till en kostnad av 1 500 SEK plus moms och deltagare.

Återköp av biljetten är möjligt tills dagen innan eventet (23:a november). Om du inte har deltagit men inte informerat kansliet minst en dag innan eventet (23:e november), inget återköp är möjligt.

Få länken till webinariet

Efter att du anmält dig kommer du få en Teams-kallelse (samma dag eller någon dag efter du anmäld dig). Några dagar innan webinairet kommer du även få ett mejl med lite info om webinariet där även Teams-länken är med.

Om du fått förhinder att närvara vid webinariet efter att du anmält dig, vänligen informera kansliet om detta.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

Läs mer om hur SÄKU behandlar dina personuppgifter här.

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • SÄKU member ticket (FREE)
  0 kr
  0 kr
  0
  0 kr
 • Non SÄKU member ticket
  1,500 kr
  +375 kr Moms
  1,500 kr
  +375 kr Moms
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Share this event