top of page

ons 15 nov.

|

Microsoft Teams

Införande av beteendebaserad säkerhet - Ett praktiskt exempel från Vattenfall Services & Behaviour Design Group

Under detta webinarium kommer deltagarna att få insikt i hur Behaviour Design Group's SAFE-modell är strukturerad och hur den har använts inom Vattefall Services. Webinariet kommer att avslutas med reflektioner på vad som gick bra eventuellt mindre bra vid implementeringen.

Registration is closed
See our other events
Införande av beteendebaserad säkerhet - Ett praktiskt exempel från Vattenfall Services & Behaviour Design Group
Införande av beteendebaserad säkerhet - Ett praktiskt exempel från Vattenfall Services & Behaviour Design Group

Tid och plats

15 nov. 2023 13:00 – 15:00 CET

Microsoft Teams

Gäster

Om evenemanget

Vad?

Vattenfall Services har inlett ett samarbete med konsultföretaget Behaviour Design Group med målet att minska tillbud och olyckor inom verksamheten. Man har sedan tidigare identifierat att en del av de tillbud som rapporterats in är av liknande slag och återkommande över tid. De åtgärder man har satt in för att minska tillbuden verkar således inte ha haft önskad effekt. Orsaken bakom de återkommande tillbuden bedöms vara att man av olika skäl har frångått de arbetsbeskrivningar som har tagits fram för att genomföra olika typer av arbetsmoment. Att förändra beteendet till att följa arbetsbeskrivningarna är något som Vattenfall Services önskar införa som åtgärd.

Under detta webinarium kommer deltagarna att få lyssna på Behaviour Design Group's VD och grundare, Erik Matton. Han kommer att presentera SAFE-modellen, en fyrstegsmodell som Vattenfall Services använder för att förbättra säkerheten genom fokus på säkra beteenden och därigenom minska antalet olyckor och tillbud

Därefter kommer Vattenfall Services Maria Lundquist att dela med sig av hur de har anpassat SAFE-modellen för sin enhet och gjort den till sin egen. Maria kommer även beskriva var enheten befinner sig på fyrastegsmodellen och det fortsatta arbetet framåt. Henrik Viklund, också från Vattenfall Services, kommer till sist att dela med sig av sina tankar och exempel på vad som fungerade bra eller mindre bra med implementeringen av modellen.

Webinariet kommer sedan i vanlig ordning avslutas med en frågestund där ni som deltagare har möjlighet att ställa Erik, Maria och Henrik era frågor och funderingar.

Webinariet kommer att spelas in och möjliggöras att ses i efterhand för SÄKUs medlemmar

Behaviour Design Group: Konsultgrupp som bland annat erbjuder tjänster inom Behaviour Based Safety (BBS) och Organizational Behaviour Management (OBM)

Vattenfall Services: Bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

SAFE-modellen:En fyrstegsmodell som används för att hantera oönskade beteenden inom organisationer. Förkortningen SAFE står för Studera(S), Analysera (A), Förändra(F) och Effektgranska (E).

Erik Matton är psykolog, författare och VD på Behaviour Design Group. Erik har 15 års erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Han har hjälpt många nationella och internationella organisationer att förändra beteenden som leder mot uppsatta mål. Erik är en av Sveriges främsta specialister inom Organizational Behaviour Management (OBM).

Maria Lundquist är HR-chef för Vattenfall Services Nordic, ett helägt dotterbolag inom Vattenfall koncernen. Hon har under de senaste åren drivit arbetet med att införa Beteendebaserat säkerhet inom organisationen. Maria har mer än 20 års erfarenhet inom HR och arbetsmiljöområdet och har drivit förändrings och utvecklingsarbete inom dessa områden både nationellt och internationellt.

Henrik Viklund arbetsmiljöstöd åt Vattenfall Services. Henrik har arbetat med arbetsmiljöfrågor i ca. 9 år på Vattenfall, i huvudsak inom kärnkraft och elnätsunderhåll. Rollen arbetsmiljöstöd fungerar som ett stöd för framför allt chefer, där bl.a. genomförandet av BBS-workshops har varit en betydande del av arbetet det senaste året.

När ?

Datum : 15 november 

Tid: 13.00 till ca 15:00 (inkl. pausoch frågestund/diskussion)

Platform: Microsoft Teams.

Registrering och avgift

Registrera dig genom att klicka på knappen Register!  här ovan eller scrolla ned till biljettraden längst ned på sidan.

För SÄKU-medlemmar

Välj “SÄKU-medlem (GRATIS)”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är gratis för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

För icke-SÄKU-medlemmar

Välj “Icke-SÄKU-medlem”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är öppet för icke-SÄKU-medlemmar till en kostnad av 1 500 SEK plus moms och deltagare.

Återköp av biljetten är möjligt tills dagen innan eventet. Om du inte har deltagit men inte informerat kansliet minst en dag innan eventet, är inget återköp möjligt.

Få länken till webinariet

Efter att du anmält dig kommer du få en Teams-kallelse (samma dag eller någon dag efter du anmäld dig). Några dagar innan webinairet kommer du även få ett mejl med lite info om webinariet där även Teams-länken är med.

Om du fått förhinder att närvara vid webinariet efter att du anmält dig, vänligen informera kansliet om detta.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

Läs mer om hur SÄKU behandlar dina personuppgifter här.

Biljetter

 • SÄKU member ticket (FREE)

  Ticket for SÄKU members. Free of Charge.

  0,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Non SÄKU member ticket

  Ticket for Non SÄKU member.

  1 500,00 kr
  Skatt: +375,00 kr VAT
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta event

bottom of page