top of page

Webinarier under 2021 kring regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Regeringen har formulerat en ny arbetsmiljöstrategi. Denna presenterades av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 12:e februari på ett seminarium tillsammans med AFA Försäkring. En inspelning av seminariet kan ses nedan.


Arbetsdepartementet och AFA Försäkring kommer vidare under 2021 att arrangera fyra webbsända seminarier som på olika sätt berör den nya arbetsmiljöstrategin:

  • 23:e april - Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

  • 28:e maj - Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

  • 10:e september - Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

  • 8:e oktober - En arbetsmarknad utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Klicka HÄR för att läsa mer om samt att anmäla er till ovannämnda seminarier.

bottom of page