Webinar kring Nollvisionen och regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Med anledning av regeringens nya arbetsmiljöstrategi, som tagits fram i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter, har ett antal webinarier sänts kopplat till detta i samarbete med Afa Försäkring.


I oktober 2020 arrangerades det tredje webinariet i serien med rubriken "Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet".


Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledde webinariet och därefter följde nedan tre segment:


Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi? Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm


Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap


Byggbranschens Säkerhetspark och hur vi arbetar med nollvisionen Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads