Säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft med Mikael Rehnberg, 2/9, 2021

Uppdaterat: 11 jan.

Arbetsmiljöexperten och utbildaren Mikael Rehnberg besökte SÄKU för att berätta mer om hur säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft hänger ihop!


Mikael har bland annat varit projektledare för Friskare arbetsplatser, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet.


På uppdrag åt Industriarbetsgivarna skrev Mikael 2020 rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft – basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.


Utifrån ovan och andra erfarenheter visade Mikael oss praktiska och inspirerande exempel på hur vi tydligt kan utkristallisera sambandet mellan arbetsmiljö, produktivitet och konkurrenskraft i våra egna organisationer. Kanske måste vi tänka lite utanför boxen/systemet för att hitta och mäta det som kan påvisa det största sambandet och även vara den största ”kostnadsposten”: produktionsbortfall på grund av ohälsonärvaro.


Mikael berättade även mer om begreppet ”socialt kapital” och hur detta hänger ihop med att jobba förebyggande och smart med förhållningssätt, kultur och delaktighet inom en organisation för att främja både hälsa, säkerhet, drift och effektivitet.


Om Mikael

Mikael Rehnberg är biolog och arbetsmiljökonsult. Han föreläser och utbildar om en bred palett av frågeställningar som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, produktivitet och konkurrenskraft.


Mikael är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom områden såsom psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa där det biologiska perspektivet kombinerat med träffsäker och tankeväckande humor uppskattats mycket. Mikaels föreläsningar bygger på den senaste forskningen och svarar på frågan: Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?

Material


Presentation

Delar av Mikaels presentation + resultat från Mentimeter kan laddas hem HÄR.


Kontaktuppgifter, Mikael Rehnberg


Om ni vill komma i kontakt med Mikael når ni honom enklast på mikael@battrearbetsmiljo.nu


Bonusmaterial från Mikael


För att ladda ned rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft – basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” klicka HÄR.


Mer info om COPSOQ (enkäten som mäter aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön) hittar du HÄR.


För att nå verktyget/självskattningstestet för utmatningssyndrom/stress (KEDs) klicka HÄR.


www.flowmodule.se finns också länk till KEDs-verktyget och även annat (bland annat kostnaden för ohälsa).


Den rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap om riktlinjer vid psykisk ohälsa som Mikael nämnde hittas HÄR.


Bonusmaterial från deltagarna i chatten


Rekommendation att läsa Dan Hassons bok ”Faktastiskt” för de som jobbar med arbetsmiljökartläggningar. Länk till boken på Adlibris HÄR.


Ett annat självskattningsverktyg förutom KEDs avseende stress, sömn, arbetsbelastning m.m är Healthwatch (som bland annat Dan Hasson ligger bakom). Ni kan läsa mer om Healthwatch HÄR.


Argument/resonemang som belyser vikten av att jobba/mäta/undersöka arbetsmiljön evidensbaserat kan läsas på sid 13 i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps rapport. Den nås HÄR.


Arbetsmiljöverkets hemsida och säkerhetskulturverktyg kan nås HÄR.


Inspelning


Webinariet kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan.


OBS: Videoinspelningen av webinariet är endast tillgänglig till och med onsdag (2021-09-08). Därefter plockas inspelningen bort. Material och länkar kopplat till vad som nämndes under webinariet kommer emellertid att vara tillgängligt utan tidsfrist.