Om forskningsprojektet ”Säkerhetskultur och automatiserade fordon”, 21/9, 2022

Uppdaterat: 23 sep.

En redan stark befintlig trend, och förmodligen en ännu starkare framtida, inom en rad olika branscher och sektorer är införandet av autonoma fordon och maskiner i sina verksamheter.


VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) har under de senaste åren startat upp ett forskningsprojekt i samarbete med RISE, Toyota material handling, Volvo GTT & Combitech som ämnar att belysa denna trend utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv.


Forskningsprojektet är finansierat av VINNOVA FFI och blev nyligen klar med sin förstudie. Målet med projektet är att utforska befintlig säkerhetskultur och nya risker i design och vid implementering av autonoma fordon och maskiner, samt att utveckla verktyg och metoder för att kunna integrera säkerhetskultur i design, test och vid implementering.


Under detta webinarium berättade Christina Stave från VTI mer om detta spännande forskningsprojekt.


Webinariets första timme bestod av Christinas presentation och under timme två gavs möjlighet till frågor och diskussion.


Om Christina Stave


Christina är senior forskare på VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) med fokus på säkerhetskultur inom transportsidan.

Hon har tidigare lett och ansvarat för projekt inom godshantering och kollektivtrafik med fokus på beteendefrågor, förändring och lärande.

Material


Presentation

Christinas presentation kan nås HÄR.


Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med Christina är hennes mejladress: christina.stave@vti.se (denna finns även med i presentationen).


Bonusmaterial


Ladda hem och läs förstudien ”Safety culture for automation in transport companiesHÄR.


Transportstyrelsens rapport om säkerhetskultur (”Säkerhetskultur - Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur”), som Christina nämnde under presentationen, finner du HÄR.


Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg med avseende på säkerhetskultur nås HÄR.


Resultat från Mentimeter


Deltagarna ombads att vara med och delta vid omröstning via Mentimeter om frågor rörande säkerhetskultur och autonoma fordon/maskiner. Frågorna kan med fördel användas inom sin egen verksamhet för att skapa underlag för diskussion.

Frågorna var:

 1. Vilken bransch jobbar du inom?

 2. Jobbar du aktivt med säkerhetskultur?

 3. Har det på din arbetsplats skett något större projekt de senaste fem åren kring införande av autonoma fordon & maskiner?

 4. Vad uppfattar du som de viktigaste delarna av säkerhetskulturbegreppet? Välj tre av alternativen

 5. Vad är största hot mot säkerhetskulturen? Välj de tre viktigaste

 6. Det sägs att människan står för 80% av riskerna, blir det 80% säkrare med autonoma fordon/maskiner?

 7. Vad går förlorat utan förare, vilka andra risker dyker upp vid automation?

 8. Påverkar jämställdheten säkerhetskulturen, eller tvärtom? Hur då?

 9. Vad skiljer Säkerhetskulturen i tillverkning och i design-test-kund?

 10. Kan produkten/ tjänsten föra med sig/stödja en god säkerhetskultur till kunden?

 11. Teknikutveckling har fokus på funktionssäkerhet, hur på bästa sätt lyfta säkerhetskultur?

Resultat från Mentimeter kan ni ladda hem HÄR. Vi hann inte med frågorna 7-11, men dessa tas ändå med för att inbjuda till diskussion på sin egen arbetsplats/inför införandet av autonoma fordon/maskiner i sin verksamhet.


Inspelning


Webinariet kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan.