Medlemsfråga - Användning av skyddsglasögon i samband med nederbörd

Uppdaterat: 1 nov. 2021

SÄKU ställde frågan till medlemmarna om hur förfarandet går till avseende användning av skyddsglasögon i samband med nederbörd (då det finns risk för att sikten försämras). Initiativet till frågan kom från en SÄKU-medlem.


50 enskilda svar inkom. Ingen uppdelning eller kategorisering av svaren har gjorts, utan svaren presenteras endast som fritext. Ni kan läsa dem genom att ladda hem nedan Excel-fil.


Hantering-av-skyddsglasögon-vid-regn
.xlsx
Download XLSX • 29KB

Resultatet presenteras också i nedan slides (där tyvärr vissa svar "klipps av" i svarsrutan). Klicka på respektive bild för att förstora den.