Medlemsenkät: Programvaror som kan ”värdera och/eller hantera” medarbetares hälsa och välmående

Vad


På uppdrag av en SÄKU medlem, så önskades en enkätundersökning på vad för typ av digitala verktyg andra SÄKU medlemmar använder sig av för att värdera och/ eller hantera sina arbetstagares psykosociala hälsa och välmående.


Utöver att se vilka digitala verktyg som används inom SÄKU så avser undersökningen att få en uppfattning på hur nöjd man är med sitt digitala verktyg och om man kan tänka sig att rekommendera sin organisations digitala verktyg till andra SÄKU medlemmar


Metod

En enkät skickades ut till SÄKU medlemmarna som svarande anonymt. Enkäten fick 96 svar. Där 50 svarade att deras organisation använder sig av digitala verktyg för att undersöka psykosociala hälsa och välmående, medan 46 svarande att deras organisation inte gör det.


Resultat


Resultatet ska inte ses som en slutgiltig sanning att den ena verktygen är bättre/sämre än något annat verktyg. Utan en slutgiltig bedömning om något digitalt verktyg uppfyller sin organisations behov kan enbart fattas lokalt inom sin organisation


Av enkätensvaren ser vi att de 5 vanligaste digitala verktygen som värderar och/eller hanterar medarbetarnas hälsa är;


• 11 svarande HealthWatch

• 4 svarade Prevents OSA enkät

• 4 svarade Flow

• 3 svarade &Frankly

• 3 svarade WinningTemp


Av de nämnda digitala verktygen ovan ser vi följande ”nöjdhet” i ordning

• 4.3 av 5 stjärnor &Frankly

• 3.5 av 5 stjärnor Flow

• 3.36 av 5 stjärnor HealthWatch

• 3.33 av 5 stjärnor Winning temp

• 2.75 av 5 stjärnor Prevents OSA enkät


Av de nämnda digitala verktygen ser vi att storleksordningen på frågan ” Skulle du kunna rekommendera ert program till andra företag? ” är följande.


• 7 Ja, 4 Vet ej HealthWatch

• 3 Ja, &Frankly

• 3 Ja, 1 Vet ej Flow

• 3 Ja, 1 Nej Prevents OSA enkät

• 2 Ja, 1 Vet ej Winning temp


För att se hela resultatet från enkäten, ladda hem den genom att klicka nedan.

Medlemsenkät digitala programvaror som kan värdera hälsa och välmående
.pdf
Download PDF • 300KB