Material från SÄKU-stämma 2022

SÄKUs stämma genomfördes över Teams den 25:e maj kl 13.00 - 15.00.

Protokoll och diverese underlag till stämman kan nås via nedan länkar:


Beslutsunderlag


Årsredovisning


Revisionsberättelse


Signerad röstlängd


Protokoll