Material från föreningsstämman 16:e september tillgängligt

Nedan tillgängliggörs allt beslutsunderlag och signerad dokumentation kopplat till SÄKU:s föreningsstämma den 16:e september.


Beslutsunderlag


Årsredovisning 2019


Protokoll från stämman


Röstlängd