IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsrapporten ”Nollvisionen", 4/11, 2020

Uppdaterat: 3 juni 2021

Varför inträffar arbetsolyckor och varför förekommer ohälsa kopplat till arbetet – trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete? Den frågeställningen har varit utgångspunkten i IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsstudie om arbetsmiljö och säkerhetskultur inom i stål-, massa- och pappersindustrin. Studien döptes till ”Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin” och publicerandes tidigare i år.


Bakgrunden till studien, som är finansierad av AFA Försäkring, är Industriarbetsgivarnas Nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser. Syftet har varit att skapa en förståelse kring arbetsmiljöarbetet och varför det inte förmår att förebygga arbetsolyckor och ohälsa. Syftet har också varit att utveckla ett beslutsunderlag som kan hjälpa till att skapa ett effektivare arbetsmiljöarbete.

I studien har arbetsskadade inom stål-, massa- och pappersindustrin intervjuats. IVL:s arbetsmiljöforskare har även besökt ett antal företag inom dessa branscher och intervjuat personer med arbetsmiljöuppdrag, på olika nivåer i organisationerna.

Resultatet visar att arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden i vissa situationer. En del arbetsplatser har en svag säkerhetskultur som präglas av osäkra attityder och beteenden samt en machokultur som lever kvar. I rapporten presenteras även rekommendationer för att skapa en hållbar säkerhetskultur.


Även om ens egen organisation inte tillhör någon av de i rapporten undersökta branscherna stål, massa eller papper, finns mycket matnyttigt som kan komma andra branscher till dels ändå.


Den 4:e november besökte Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist från IVL, SÄKU för att berätta mer om rapporten och de slutsatser som drogs.


Material


Marias presentation kan laddas ned HÄR.


Forskningsrapporten kan laddas ned HÄR.


Den förkortade folder-versionen av forskningsrapporten kan laddas ned HÄR.


Nedan finns inspelningen av webinariet på SÄKUPlay (Youtube).