ISO 45003:2021 - Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker

Uppdaterat: 9 dec. 2021

Den 24 november gästades SÄKU av Petra Sjöström från Scania, Martine Syrjänen Stålberg från TCO, Lorena Olivares från SiS och Stefan Andersson från 6D Sustainability Med anledning till den nya standarden ISO 45003:2021.


Den globala standarden ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö – krav och vägledning, publicerades 2018 för att skapa ett ramverk för arbetet med arbetsmiljörisker. De organisatoriska och sociala frågorna berördes översiktligt och man såg behov av att utveckla dessa ytterligare vilket under sommaren 2021 ledde till publicering av vägledningsstandarden ISO 45003 Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker.


Den nya vägledningen behandlar de många områden som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa på en arbetsplats t.ex. hög arbetsbelastning, för höga krav, pandemi, organisation, kommunikation och ledarskap. Syftet med vägledningen är att stötta organisationer att hantera dessa risker på ett strukturerat och systematiskt sätt genom att identifiera de förhållanden, omständigheter och krav på arbetsplatsen som riskerar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Standarden ger också vägledning till hur psykosociala risker ska kunna åtgärdas för att förbättra arbetsmiljön.Material

Presentation ifrån webinariet hittar ni HÄR


Kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med Petra, Martine, Lorena eller Stefan når ni dom på följande adresser:

Bonusmaterial


ISO 45003:2021 Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker kan hittas HÄR


ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning kan hittas HÄR


E-boken ISO 45001:2018- Ledningssystem för arbetsmiljö- Praktisk vägledning för små organisationer kan hittas på SiS hemsida HÄR.