Den (o)mänskliga faktorn i en värld med ökad komplexitet, 7/10, 2021

Uppdaterat: 4 nov. 2021

OBS: Inspelning och presentation från webinariet är tillgängliga till och med onsdag 3:e november (2021-11-03). Därefter plockas dessa bort.


Under de senaste åren har man i de flesta branscher kunnat se en ökning av digitalisering och automatisering av företags verksamheter och processer. Med nya affärsmodeller och sätt att organisera ett företag sker även mer organisatoriska förändringar där exempelvis ansvar och avgränsningar kanske inte är helt enkla att förstå vid en första anblick.


Att dessa förändringstrender framgent kommer att bli än mer tydliga och genomgripande bedöms som troligt, vilket kommer att påverka både våra egna arbetsplatser men även de vi kanske besöker som kund och samhällsmedborgare.


Att genomföra förändringar avseende digitalisering, automatisering eller organisering är emellertid inte helt okomplicerat om man ser till hur risker kan uppstå i det system där teknik, människa och organisationen möts och samverkar.


En systematisk ansats är ett bra förhållningssätt för att redan på idéstadiet kunna analysera den förändring som planeras för att på bästa sätt kunna göra sig en uppfattning av hur den kan påverka exempelvis arbetsmiljön, säkerheten och hälsan för de människor som berörs och de eventuella nya risker som kan uppkomma.


Det systematiska perspektivet och samverkan mellan människa, teknik och organisation är det som är centralt i begreppet MTO (människa, teknik och organisation).


I början av 2021 publicerades boken ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”, skriven av Lena Kecklund och Bengt Sandblad. I boken beskrivs MTO-begreppet och en rad olika verktyg som praktiskt kan användas i olika verksamheter för att analysera och hantera komplexa risker.


Del 1 av webinaret hade fokus på några valda delar av innehållet i boken. I del 2 visade Lena ett praktiskt exempel på hur man kan nyttja MTO-perspektivet som del i en händelseutredning. Deltagarna fick själva vara med och känna på hur man kan tänka för att strukturera upp en sådan utredning.


Om Lena

Lena Kecklund är filosofie doktor i psykologi samt grundare och vd för MTO Säkerhet AB. Lena har introducerat och utvecklat MTO-begreppet i Sverige. Hon har lång erfarenhet av att skapa säkra, hållbara och effektiva miljöer i säkerhetskritiska verksamheter som kärnkraft, sjöfart, tågtrafik och flygtrafikledning.


Om Bengt

Bengt Sandblad är teknologie doktor och professor emeritus i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet. Bengt har en lång erfarenhet av att studera och utveckla digitala arbetsmiljöer särskilt inom administrativa arbeten, sjukvård och för styrning av komplexa system, till exempel tågtrafik. Han är en av dem som fått Sveriges Ingenjörers Levipris för sitt arbete om digitala arbetsmiljöer.

Material


Presentation

Presentationen är inte längre tillgänglig.


Kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med Lena och Bengt når ni dem enklast på:


Lena Kecklund, MTO Säkerhet: lena.kecklund@mto.se


Bengt Sandblad, Uppsala Universitet: bengt.sandblad@it.uu.se


Bonusmaterial


Ni kan köpa Bengt och Lenas bok ”Den (o)mänskliga faktorn” via Adlibris HÄR och via Bokus HÄR. Mer om boken kan läsas på förlaget Studentlitteraturs hemsida HÄR.


Bengt har även skrivit handboken ”Digitaliseringen och arbetsmiljön” som fokuserar på hur man kan jobba med att förebygga risker inom den digitala arbetsmiljön. Mer om den boken finnas att läsa HÄR.


Den händelseutredning för dödsfallet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som Lena berättade om, kan laddas hem HÄR.


Inspelning


Webinariet kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan.


OBS: Inspelning och presentation från webinariet är tillgängliga till och med onsdag 3:e november (2021-11-03). Därefter plockas dessa bort.