Material för SÄKU-stämma 2021

Uppdaterat: 26 maj 2021

SÄKUs stämma genomfördes den 18: maj.

Protokoll och underlag till stämman kan nås via nedan länkar:


Beslutsunderlag


Årsredovisning 2020 (Notera ett litet skrivfel på några ställen där "företaget" skall ersättas av "föreningen")


Protokoll


Signerad röstlängd