Beslutsunderlag inför SÄKU-stämma 2022

Uppdaterat: 2 maj

SÄKUs stämma genomförs över Teams den 25:e maj kl 13.00 - 15.00.

Beslutsunderlag och årsredovisning till stämman kan nås via nedan länkar:


Beslutsunderlag


Årsredovisning


Revisionsberättelse