Besök hos Säkerhetsparken, 4/10, 2020

Uppdaterat: 6 maj 2021

Byggbranschens Säkerhetspark är Sveriges första säkerhetspark och invigdes i oktober 2019. 


Säkerhetsparken är en typ av utbildningsanläggning där det ges möjlighet att tillsammans med andra deltagare praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder, men också att lyfta in frågeställningar om hälsa och mental balans. 


Idén bakom säkerhetsparken var att man insåg att det fanns ett behov att lyfta hur individer tänker kring säkerhet och arbetsmiljö från upphandling till utförande med hjälp av scenarier och praktiska exempel inom byggindustrierna. Samtidigt insåg man att det fanns styrkor att kunna praktisera säkerhetstänket som ett komplement till det klassiska inläsning av säkerhetsrelaterade dokument, vilket gör att man kan anpassa lärandet bättre på individnivå. 

Målet med en utbildning i anläggningen är att öka förståelse för hur beteenden påverkar de beslut som fattas i byggprocessen genom att praktiskt interagera med deltagare i uppbyggda stationer och scenarion. Detta som en del i att skapa en god säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud. Utbildningen genomförs i gruppformat där helhetssyn, självinsikt, förmåga att lösa problem, samarbete och övertyga andra tränas praktiskt genom att se, höra, göra och reflektera.

Även om fokuset i dagsläget är främst mot bygg- och anläggningsbranschen, finns många kopplingar även mot annan typ av industri, där exempelvis både byggnation och underhåll/service kontinuerligt sker under liknande förhållanden.

En tanke med Säkerhetsparken är vidare att den kontinuerligt ska kunna utvecklas och kunna skräddarsys till olika behov och branscher.
Material


En presentation av Säkerhetsparken utan filmer finner du HÄR

En presentation av Säkerhetsparken med filmer finner du HÄR


För ytterligare information, kontakta Säkerhetsparkens föreståndare Björne Karlsson på bjorne.karlsson@byggforetagen.se