Arbetsmiljöverket om dödsolyckor, "Nollvisionen", olycksbegreppet och regelförnyelser, 27/11, 2020

Uppdaterat: 18 jan. 2021

Arbetsmiljöverket besökte SÄKU för ett webinarium med flera representanter och infallsvinklar.


Webinariet bestod av fyra delar.


Del 1: Presentation av analysuppdraget


Arbetsmiljöverket fick 2019 ett regeringsuppdrag om att analysera bakomliggande omständigheter för de arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade 2018 och första halvåret 2019. Katarina Eskils berättade om vilka problem som identifierats, vilka slutsatser som dragits och vilka förslag på åtgärder som Arbetsmiljöverket ser som nödvändiga för att höja säkerheten på arbetsplatserna.


Del 2: Nollvisionen, om hur Arbetsmiljöverket arbetar vidare med insikterna från analysuppdraget


En person dör varje vecka i arbetsplatsolyckor. Gustav Kanstrup berättade om Arbetsmiljöverkets Nollvisionsarbete, om insikter utmaningar och arbetssätt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.


Del 3: Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor


Finns det egentligen några dödsolyckor - eller är det förutsägbara händelser med dödlig utgång? Per Nylén diskuterade om hur användandet av ordet olycka kan påverka säkerheten på arbetsplatsen.


Del 4: Regelförnyelse


Det ska bli enklare att överblicka, hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler. För första gången på 40 år gör vi en samlad översyn av alla våra regler. Britt-Marie Larsson och Christer Malmberg berättade om arbetet med införandet av en ny regelstruktur.

Material


Del 1: Presentation av analysuppdraget


Rapporten från analysuppdraget kan läsas HÄR.


Katarinas presentation kan laddas ned HÄR.


Del 2: Nollvisionen, om hur Arbetsmiljöverket arbetar vidare med insikterna från analysuppdraget


Mer om Nollvisionen kan läsas HÄR.


Gustavs presentation kan laddas ned HÄR.


Del 3: Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor


Pers presentation kan laddas ned HÄR.


Del 4: Regelförnyelse


Mer om regelförnyelsen kan läsas HÄR.


Britt-Maries och Christers presentation kan laddas ned HÄR.


Animerade filmer

Utifrån analysrapportens resultat har Arbetsmiljöverket tagit fram sex animerade videos som komplement. Filmerna finns på Youtube och direktlänkar finns nedan:


När arbetet leder till döden

Dödliga händelser i arbetet - Fall från högre nivå

Dödliga händelser i arbetet - Att bli klämd eller träffad av föremål

Dödliga händelser i arbete - Lossning av gods

Dödliga händelser i arbetet - Vid arbete med arbetsfordon och mobila maskiner

Dödliga händelser i arbetet - Trafikolycka på allmän väg


Resultat från Mentimeter-frågor


Under webinariet fick deltagarna möjlighet att svara på följande frågor via Mentimeter:


Del 1: Utifrån vad du har hört: vad tar du med dig i ditt arbete?

Del 2: Hur kan Arbetsmiljöverket bidra till ert och er organisations arbete mot en gemensam Nollvision?

Del 3: Är det meningsfullt att ifrågasätta ett så etablerat ord som olycka?

Del 3: Om meningsfullt att ifrågasätta ordet olycka, hur kan det kommuniceras?


Resultatet från dessa frågor kan laddas ned som pdf HÄR och som Excel-fil HÄR.


Inspelning


Inspelningen av webinariet på SÄKUPlay (Youtube) kan ses sedan.

Tidsstämplarna för de olika delarna av webinarier är:


Del 1: Presentation av analysuppdraget

0:00 - 44:19

Del 2: Nollvisionen, om hur Arbetsmiljöverket arbetar vidare med insikterna från analysuppdraget

44:19 - 1:17:00

Del 3: Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor

1:17:00 - 1:49:45

Del 4: Regelförnyelse

1:49:45 - 2:22:44