Var med och ge synpunkter på SIS-Remiss 20372 Ledningssystem för arbetsmiljö!

Uppdaterat: 3 juni 2021

SÄKUs medlemmar inbjuds till att lämna synpunkter på SIS (Swedish Institute for Standards) remiss 20372 Ledningssystem för arbetsmiljö!

Genom att ge synpunkter på denna remiss bidrar du till att göra den kommande standarden mer accepterad och därigenom mer användbar. Dina synpunkter kommer att vägas samman med synpunkter från övriga remissbesvarare och tillsammans utgöra det svenska svaret till ISO. Följ länken för att ta del av förslaget på SIS Kommentera-sida.

Remissen omfattar följande standardförslag: ISO/DIS 45003, Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work: managing psychosocial risks — Guidelines

Den föreslagna svenska titeln är: Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på arbetet: att hantera psykosociala risker - Vägledning

Det är ansvarig teknisk kommitté som sammanställer remissvaren och utifrån detta avgör

1. om Sverige vill att förslaget ska fortsätta mot målet att bli internationell standard (där nästa steg är FDIS - Slutlig omröstning) 2. vad som i så fall bör åtgärdas innan detta kan göras 3. vad som i annat fall är skälet till att det inte bör bli en standard

Påverka

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2020-10-15.

Du svarar på remissen genom att klicka på denna länk .

Registrera sedan ett konto (om du inte har ett sedan tidigare) genom att klicka på ”Registrera dig” uppe i vänstra hörnet. Efter att du loggat in kan du sen ladda hem dokumentet och ge dina kommentarer. Ansvarig för remiss 20372 är den Tekniska kommittén Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och standarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.