Kommande forskning om användande av personlig skyddsutrustning

Anna-Lisa Osvalder, professor i människa-maskinsystem vid Chalmers, tillika medlem i SÄKU, har erhållit 3 miljoner kronor från AFA Försäkring för att genomföra forskning om användandet av personlig skyddsutrustning. Forskningen kommer att inriktas mot bygg- och fartygsbranschen.

Läs mer om forskningen i Arbetarskydd HÄR.