Hur tänker din verksamhet kring begreppet "Bias"?

Bias kan översättas till partiskhet, fördomsfullhet eller "tunnelseende". Begreppet, som består av flera olika typer av bias, har en tydlig koppling till risk och säkerhet, eftersom det på ett tydligt sätt kan visa hur vi som människor i en särskild kontext/sammanhang skapar förståelse och hur vi agerar i en given situation. Begreppet börjar mer och mer användas i risk- och säkerhetsdomänen, inte minst i anknytning till olycks- eller händelseutredningar. Ett litet läs- och tanketips är BBC-artikeln "The bias that can cause catastophe". Artikeln tar avstamp i hur biastypen "outcome bias" som begrepp kan användas på olyckor/händelser, stora som små. Exempel i artikeln är bland annat Challangerkraschen och olyckan på oljeriggen Deep Water Horizon.

Tar er gärna en funderare på om ni i er organisation använder något bias-begrepp kopplat till er riskhantering, eller om det kan vara ett nytt sätt att tänka.

Bias = tunnelseende?