Hur tänker din verksamhet kring begreppet "Bias"?

Bias kan översättas till partiskhet, fördomsfullhet eller "tunnelseende". Begreppet, som består av flera olika typer av bias, har en tydlig koppling till risk och säkerhet, eftersom det på ett tydligt sätt kan visa hur vi som människor i en särskild kontext/sammanhang skapar förståelse och hur vi agerar i en given situation. Begreppet börjar mer och mer användas i risk- och säkerhetsdomänen, inte minst i anknytning till olycks- eller händelseutredningar. Ett litet läs- och tanketips är BBC-artikeln "The bias that can cause catastophe". Artikeln tar avstamp i hur biastypen "outcome bias" som begrepp kan användas på olyckor/händelser, stora som små. Exempel i artikeln är bland annat Challangerkraschen och olyckan på oljeriggen Deep Water Horizon.

Tar er gärna en funderare på om ni i er organisation använder något bias-begrepp kopplat till er riskhantering, eller om det kan vara ett nytt sätt att tänka.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle