Rösta om seminarium om ”Safety Culture in Circles”, våren 2020!

Som ett sätt att låta er som medlem vara med att påverka SÄKUs seminarieprogram tänkte vi testa att höra om ni är intresserade av nedanstående seminarium om metoden/verktyget ”Safety Cultures in Circles”, och i så fall var ni vill att det ska hållas. Vi tänker oss rent datummässigt våren 2020.

Ni röstar helt anonymt via DENNA LÄNK. Det tar endast nån sekund att rösta, och ni kan se resultatet direkt efter att ni röstat genom att ange er epost.

Omröstningen hålls öppen tills torsdagen 31/10.

Seminariet kan sägas vara en mer praktiskt inriktad uppföljning till vårens seminarium ”Säkerhetskultur i nationell kontext” med Monica Haage och Lars Axelsson. Detta seminarium handlade om att skapa en förståelse kring hur den nationella kontexten kan påverka säkerhetskulturen, där målet inte var att förändra de nationella attributen, utan att höja medvetenheten om hur de manifesteras i organisatoriska beteenden.

Det är absolut inget krav att man måste ha varit med på seminariet ”Säkerhetskultur i nationell kontext” för att kunna tillgodogöra sig seminariet om metoden/verktyget ”Safety Cultures in Circles”.

Seminarium om ”Safety Culture in Circles”, våren 2020

2018 publicerades studien ”Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv: Sverige”, som beskrev resultaten efter en rad genomförda workshopövningar av de attribut man hittat i den nationella kulturen som man bedömde kunde påverka säkerhetskulturen i den svenska kärnkraftsindustrin.

Detta gav oss en bättre idé om hur svenskar uppfattar sin egen kultur i termer av värderingar och trosföreställningar och hur de identifierade attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö.

Som en nästa fråga kan ställas hur vi kan integrera denna medvetenhet i våra egna organisationer.

Safety Cultures in Circles” är namnet på en metod som försöker att praktiskt just hantera detta. Metoden har tagits fram i Sverige och används numer dessutom skarpt på ett svenskt kärnkraftverk.

En liknande metod har även framgångsrikt använts av Duke Energy i USA.

Metoden bygger delvis på Edgar Scheins modell av kultur och värderingar som han presenterade i sin klassiska bok Organisational Culture and Leadership.

Under 2018 validerades metoden ”Safety Cultures in Circles” också i Argentina för att säkerställa att den fungerande i en annan kulturell miljö och i en annan organisation än där den tagits fram. Metoden har sedan dess blivit ansedd som ”good practice” av IAEA (International Atomic Energy Agency).

Metoden utgår från en självbedömning där bland annat varje roll/funktion erbjuds att reflektera om hur de kan bidra för att skapa en än bättre och mer robust säkerhetskultur i sin organisation. Metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att förstärka medvetenhet och ansvar genom att koppla detta till det unika i det vardagliga arbetet i sin organisation. Detta för att bättre förstå hur detta kan påverka faktorer som det egna ansvaret, engagemang och en ifrågasättande attityd, men även andra delar som brukar lyftas fram som viktiga i säkerhetskulturen.

Metoden kan hjälpa deltagare oberoende av bransch att identifiera interaktion och effekten av de olika attributen och egenskaperna från den nationella, organisatoriska och teamspecifika kulturen.

Seminariet hålls på engelska av Regina Celia Scheer.

Regina har arbetat inom kärnkraftsindustrin sedan 1999 och är sedan länge också bosatt i Sverige. Hon har varit delaktig i flera olika internationella forum kopplat till human performance och säkerhetskultur och har också utvecklat och skräddarsytt program och workshops i både Europa och Sydamerika som knyter an till detta.

Hon har även varit delaktig i framtagandet av metoden ”Safety Cultures in Circles” samt i dess pilotprojekt vid det svenska kärnkraftverket och i valideringen i Argentina.