Var med och utvärdera ledande indikatorer (KPIs) för arbetsmiljö, hälsa och välmående!

I mars i år fick SÄKU besök av forskaren Pete Kines från danska Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljö för att berätta om sin forskning kring Vision Zero kopplat till arbetsmiljö och hälsa/välmående.

Pete och sina europeiska forskarkollegor håller nu på att undersöka sju ledande indikatorer (leading indicators) för arbetsmiljö, hälsa och välmående som organisationer kan använda i sitt arbete.

De vill gärna ha hjälp från Säkerhetskulturnätverkets medlemmar för att utvärdera dessa indikatorer och ett faktablad om dem för att säkerställa att de är förståeliga, meningsfulla och kan bidra värdemässigt till era organisationer.

Er feedback kommer att användas av forskargruppen för att vidare utveckla dessa indikatorer och att förbättra faktabladen om dem. Indikatorerna kommer att internationellt lanseras under 2020. Planen är också att Pete kommer att besöka SÄKU igen efter att lansering skett för att berätta mer om projektet.

Faktabladen tas fram i samarbete med Cork University (Irland), Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljö (Danmark) och Nottinghamn University (Storbritannien). Mer om projektet kan läsas HÄR.

All information som ni delger kommer att hanteras konfidentiellt och i enlighet med GDRP (General Data Protection Regulation).

Om ni önskar medverka i detta spännande projekt, vänligen kontakta sekretariatet så erhåller ni Petes epostadress för vidare kontakt.