Säkerhetskultur i nationell kontext, 17/5-2019, Stockholm

Uppdaterat: 3 juni 2021

CSSCF (Country-Specific Safety Culture Forum) är ett forum bildat av OECD-delen NEA (Nuclear Energy Agency) för att skapa en förståelse kring hur den nationella kontexten påverkar säkerhetskulturen. Målet med CSSCF är inte att förändra de nationella attributen, utan att höja medvetenheten om hur de manifesteras i organisatoriska beteenden.

Under våren 2018 genomfördes en CSSCF i Sverige med företrädare från den svenska kärnkraftsbranschens olika parter. Under forumet diskuterades om det finns en "svensk nationell säkerhetskultur" och vad den i så fall kännetecknades av.

De olika fokusgrupperna för datainsamling och själva CSSCF forumet utmynnade i en rapport som beskriver upplägget och presenterar resultatet. Rapporten kan laddas hem och läsas på svenska HÄR och på engelska HÄR.

Under 2019 genomförs även ett andra projekt i denna serie, men då med Finland som studieobjekt.

Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Monica Haage, tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD/NEA m.m, besökte SÄKU och berättade om detta spännande projekt och även om internationella erfarenheter kring nationell kontext och säkerhetskultur. Perspektivet var alltså bredare än bara CSSCF.

För deltagarna ingick även en övning på plats för att själva medverka i att identifiera och kategorisera egenskaper för "den svenska kulturen" (se resultat från övningen i bilderna nedan). Man fick först som individ ett antal minuter på sig att skriva ned egenskaper på post-it-lappar. Därefter parades man ihop två och två för att diskutera i några minuter. Därefter parades en två-och-två-grupp ihop med en annan två-och-två-grupp för diskussion. Sen parades fyra-och-fyra-gruppen ihop med en annan fyra-och-fyra-gruppen. Därefter placerades och sorterades post-it-lapparna ut på fyra tavlor för att ta en vidare diskussion i storgrupp om resultatet. Övningen kan med fördel även genomföras inom er egen organisation som ett första steg i ta tag i denna fråga. Under presentationen berättade också Lars och Monica om andra övningar som del i CSSCF-projektet som man också kan ta vidare till sin egen organisation.

Material

Monicas och Lars presentation kan ni se HÄR.

Ha den uppe samtidigt som ni kollar på videon och scrolla igenom. Kontrasten på den skärm som användes är väldigt hög och det kan vara svårt att urskilja slidsen på videon.

Nedan kan ni se de två delarna av presentationen. Bäst ljud blir det med hörlurar.

Del 1: Bakgrund och delgivning av internationella erfarenheter

Del 2: Presentation av det svenska CSSCF-projektet och diskussion

Bilder på resultatet från övningen med att identifiera och kategorisera egenskaper för "den svenska kulturen".