Hur påverkar den svenska identiteten säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen? (Strålsäkerhetsmynd

Den 17/5 genomförde Säkerhetskutlurnätverket ett seminarium under rubriken "Säkerhetskultur i nationell kontext" tillsammans med Monica Haage (tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) och OECD/NEA m.m) och Lars Axelsson (Strålsäkerhetsmyndigheten). Seminariet utgick från den rapport och workshop som OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer.

Ett liknande seminarium genomfördes under Almedalsveckan i juni 2019, arrangerat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Frågor som diskuterade var bland annat:

Vilka lärdomar kan den svenska kärnkraftsbranschen dra utifrån NEA:s rapport?

Vad kan andra säkerhetsverksamheter lära sig av det arbete som kärnkraftsbranschen påbörjat?

Medverkade gjorde: Nina Cromnier, GD, Strålsäkerhetsmyndigheten Monica Haage, Konsult, Evolving Energy Consortium 2EC Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige AB Björn Linde, VD, Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB Anne Edland, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Se en inspelning från seminariet nedan: