Checklista efter incident för att sätta fokus på just culture

Sidney Dekker har tagit fram nedanstående checklista för att stämma av med efter att en olycka, incident eller nära-händelse inträffat. Detta för att sätta fokus på att vårda och se över relationer och förtroenden som kan påverkas efter att händelsen skett.