Beslutsunderlag och årsredovisning till stämman 2019

Uppdaterat: 3 juni 2021

Nedan kan ni ta del av beslutsunderlaget samt årsredovisningen inför SÄKUs stämma 17/5 i Stockholm. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018

Signerad årsredovisning

Signerad röstlängd

Signerat protokoll