Videoteaser med Monica Haage och Sidney Dekker inför seminariet 17/5

Som en teaser inför vårt seminarium den 17/5 med Monica Haage ges här en intressant diskussion från förra året där Monica och den kände safety-forskaren Sidney Dekker svarar på frågor om Safety II, lärande från händelser och säkerhetskultur. Videon kommer från en konferens för olje- och gasbranschen i Danmark från förra året.