Välkommen att vara med i en branschbredd säkerhetskulturenkät för en avhandling!

Padraic Dempsey jobbar till vardags som Lean Six Sigma Master Black Belt hos SÄKU-medlemmen Alfa Laval. Men han håller även på att skriva på en avhandling om säkerhetskultur vid brittiska Cranfield University.

Avhandlingen kommer att undersöka de kulturella aspekterna inom företag som leder (eller har lett) till den aktuella säkerhetsnivån inom dessa företag. Detta bland annat genom att undersöka variationer mellan tekniker för incidentutredning, de bakomliggande grunderna för hur säkerhet är förankrad (eller inte) i det dagliga arbetet samt även fokus och medvetenhet hos de anställda.

Padriac behöver nu lite hjälp av personer ute i verkligheten för att få empiri på sina frågor genom en enkät. Genom att vi skickar ut detta till er som står med på SÄKUs sändlista vågar vi kalla det för Sveriges största branschbredda säkerhetskulturenkät.

Enkäten är uppbyggt efter nedan modell av säkerhetskultur, bestående av sex olika delområden:

Enkäten är helt anonym och består av de sex olika delområdena ovan med totalt 76 frågor, där nästan alla har Ja/Nej/Vet ej som svarsalternativ. Enkäten beräknas ta ca 15 minuter att fylla i.

Mest lämpliga att svara på denna enkät är de individer som undersöker grundorsaker till incidenter. Oavsett industrier/bransch är er input välkommen. Det har ingen betydelse vilken yrkesroll den som svarar har.

Ni når enkäten genom att klicka HÄR.

Enkäten är öppen för svar mellan 2019-03-26 till 2019-04-30.

Stort tack för ert bidrag!

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle