top of page

Pete Kines om Vision Zero, 22/3, 2019, Malmö

Uppdaterat: 3 juni 2021

Många organisationer har någon form av Vision Zero, Zero Accident Vision (ZAV) eller Zero Harm kopplat till sitt arbete med arbetsmiljö och kanske även hälsa/välmående.

Att det nu även finns forskning om detta kan man bland annat tacka den danske forskaren Pete Kines för, som besökte SÄKU och berättade om vad forskningen hittills visat.

Pete jobbar vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljö (http://nfa.dk/) och har tillsammans med kollegor bland annat deltagit i ett stort forskningsprojekt för Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – PEROSH. Detta projekt har kartlagt erfarenheter från 27 olika europeiska företag i 8 olika länder som alla jobbar med någon form av Vision Zero-perspektiv.

Om detta och annan forskning inom samma tema berättade Pete mer om under seminariet. Seminariet innehöll även ett antal diskussionsfrågor och övningar i mindre grupper. Dessa frågor kan ni själva gärna testa i era egna organisationer.

Material

Petes presentation når ni HÄR.

För mer info och material för initiativet Vision Zero kan ni läsa i SÄKUs nyhet HÄR eller på Vision Zeros hemsida HÄR.

Nedan kan ni kika på Petes presentation. Bäst ljud blir det med hörlurar.

Del 1 och 2 är själva föredragsdelen (ca 2 minuter saknas mellan del 1 och 2 då kameran la av). Del 3 och 4 är kopplade till diskussionsfrågorna.

Del 1 (Föredrag)

Del 2 (Föredrag)

Del 3 (Innan gruppövning)

Del 4 (Efter gruppövning, delgivning av diskussioner)

bottom of page