Pete Kines om Vision Zero, 22/3, 2019, Malmö

Många organisationer har någon form av Vision Zero, Zero Accident Vision (ZAV) eller Zero Harm kopplat till sitt arbete med arbetsmiljö och kanske även hälsa/välmående.

Att det nu även finns forskning om detta kan man bland annat tacka den danske forskaren Pete Kines för, som besökte SÄKU och berättade om vad forskningen hittills visat.

Pete jobbar vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljö (http://nfa.dk/) och har tillsammans med kollegor bland annat deltagit i ett stort forskningsprojekt för Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – PEROSH. Detta projekt har kartlagt erfarenheter från 27 olika europeiska företag i 8 olika länder som alla jobbar med någon form av Vision Zero-perspektiv.

Om detta och annan forskning inom samma tema berättade Pete mer om under seminariet. Seminariet innehöll även ett antal diskussionsfrågor och övningar i mindre grupper. Dessa frågor kan ni själva gärna testa i era egna organisationer.

Material

Petes presentation når ni HÄR.

För mer info och material för initiativet Vision Zero kan ni läsa i SÄKUs nyhet HÄR eller på Vision Zeros hemsida HÄR.

Nedan kan ni kika på Petes presentation. Bäst ljud blir det med hörlurar.

Del 1 och 2 är själva föredragsdelen (ca 2 minuter saknas mellan del 1 och 2 då kameran la av). Del 3 och 4 är kopplade till diskussionsfrågorna.

Del 1 (Föredrag)

Del 2 (Föredrag)

Del 3 (Innan gruppövning)

Del 4 (Efter gruppövning, delgivning av diskussioner)

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle