Seminarium om Riskhantering i förändringsprojekt - industri, bygg och teknisk utrustning, Göteborg,

Uppdaterat: 3 juni 2021

FTF Region 8 genomför 12:e april sitt årsmöte i Göteborg och har i samband med det ett seminarium kring riskhantering med särskild koppling till förändringsprojekt. Nedan ses mer info om eventet och hur man anmäler sig.