Tre nyhetsartiklar om Organizational Behavior Management (OBM)

Arbetarskydd publicerade nyligen tre artiklar på temat beteendeanalytisk organisationsutveckling, eller på engelska: Organizational Behavior Management (OBM).

Beteendebaserad säkerhet är en del i detta synsätt som SÄKU haft ett antal seminarium om.

I artiklarna nedan berättar kemiföretaget Nouryon och transportbolaget Green Cargo om sina OBM-satsningar och OBM-konsulten Rolf Olofsson ger sin syn på OBM-begreppet efter att ha jobbat mer än 30 år med detta..

Nouryon: "Vi vill komma åt hemmablindheten"

Green Cargo: "De är säkerheten på spåret"

Rolf Olofsson: "Säkerhet får aldrig bli ett val"