Spela kort 10 minuter per dag och öka säkerheten


Två holländska sjukhuschefer överhörde på ett flygplan något som kom att inspirerade dem inom sin egen bransch; när flygpersonalen skulle påbörja sitt flygpass presenterade de sig först för varandra följt av att ställde två frågor var om flygsäkerhet.

Detta väckte en idé att något liknande kanske kunde testas på chefernas hemmaplan: Rotterdams ögonsjukhus.

Idén utmynnade småningom i ett typ av kortspel som sjukhuspersonalen "spelar" varje dag under 10 minuter innan skiftet/passet ska påbörjas. Genom 10 minuters kortspel per dag hävdar artikelförfattarna att patientsäkerheten har höjts plus att personalens insikt om detta har ökat. Låter onekligen som en billig och effektiv investering. Så låt er inspireras och skräddarsy något liknande till er egen bransch.

Läs hela artikeln och alla detaljer på Harvard Business Review här: https://hbr.org/2018/10/how-one-hospital-improved-patient-safety-in-10-minutes-a-day