Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv: Sverige

Uppdaterat: 3 juni 2021


Under våren 2018 genomfördes ett antal workshops i Sverige med företrädare från den svenska kärnkraftsbranschen. På dessa diskuterades om det fanns en "svensk nationell säkerhetskultur" och vad den i så fall kännetecknades av. Medverkade gjorde både tillsynsmyndigheten SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) samt tillståndshavare och ägarorganisationer i Sverige. Bakgrunden till sammankomsten var CSSCF (Country-Specific Safety Culture Forum), ett forum bildat av OECD-delen NEA (Nuclear Energy Agency) för att skapa en förståelse kring hur den nationella kontexten påverkar säkerhetskulturen, samt hur driftansvariga och tillsynsmyndigheter skulle kunna överväga dessa effekter i den dagliga verksamheten. Målet med CSSCF är inte att förändra de nationella attributen, utan att höja medvetenheten om hur de manifesteras i organisatoriska beteenden. Syftet är att arbeta inom den nationella kontexten för att åstadkomma hållbar förändring.

Att CSSCF bildades överhuvudtaget var främst på grund av kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima år 2011, som i den officiella olycksutredningen benämndes vara "a disaster 'Made in Japan.". Förutom NEA, så har även branschorganet WANO (World Association of Nuclear Operators) samt SSM deltagit i projektet.

De olika workshopsövningarna utmynnade i en rapport som beskriver upplägget i de olika workshopsen samt presenterar resultatet.

De svenska nationella attribut som identiferades var:

• samskap (enighet/harmoni) • allskap (att alla har lika rättigheter/rättvisa) • trygghet och tillit

• förväntningar på frihet • självbelåtenhet/nationell stolthet • önskan om samsyn

Dessa attribut manifesteras sedan i olika organisatoriska beteenden, vilka identiferades i fem huvudområden: • medarbetarskap/ledarskap/chefskap • beslutsfattande • ansvarsskyldighet • återkoppling • lärande

Rapporten kan laddas hem och läsas på svenska i sin helhet HÄR. Motsvarande rapport på engelska kan laddas hem HÄR.

En videoinspelning från seminariet där publikationen lanserades 13/9 2018 kan ses nedan.