Marianne Törner om sin säkerhetskulturforskning. 14/9, 2018, Göteborg

Uppdaterat: 3 juni 2021


Marianne Törner är ledare för forskningsområdet Säkerhet, organisation och ledarskap vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Marianne har under lång tid forskat kring hur ledarskap, organisatoriska och sociala faktorer påverkar säkerheten inom en rad olika branscher och organisationer. Hennes fokus har särskilt varit på effekter av säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetssäkerhet, men även på patientsäkerhet och informationssäkerhet. Bland annat så har Marianne varit med i den nordiska forskargrupp som tillsammans tagit fram enkäten NOSACQ-50 (Nordic Safety Climate Questionnaire), som många organisationer använder i sin helhet (eller något bantad) för att ta tempen på sin säkerhetskultur/säkerhetsklimat.

Marianne besökte Säkerhetskulturnätverket för att prata om forskningen inom hennes område och bland annat presentera publikationen "Säkra bygget: om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras”.

Lärdomar och slutsatser kan i vanlig ordning inspirera även andra branscher och organisationer än de där forskningen genomfördes.

Seminariet gavs i två delar enligt;

  • Del 1: Marianne presenterar ett urval av den forskning och slutsatser kring säkerhet och säkerhetskultur hon hittills genomfört under sin forskarbana. Deltagarna kommer att få ett antal frågor att diskutera i mindre grupper.

  • Del 2: Presentation av den nya publikationen ”Säkra bygget”. Deltagarna kommer att få diskutera några av publikationens teman och frågor i mindre grupper.

Diskussionsfrågorna var följande (kan med fördel även diskuteras på er arbetsplats i samband med att ni tittar på videon + kikar på presentationsmaterialet):

  • Är det bra att ha för mycket att göra på jobbet? (Slide nr 4)

  • Vad kan chefer konkret göra för att i högre grad: (Slide nr 14)

  • Involvera sina medarbetare i planering och beslut?

  • Stimulera sina medarbetare att själva och tillsammans analysera och lösa problem?

  • Visa individuell omtanke om sina medarbetare?

  • Vilka värdekonflikter är vanliga i arbetet på vara arbetsplatser? (Slide nr 17)

  • Vilken värdeprofil har ni i er verksamhet? (Slide nr 36)

Material:

Mariannes presentation kan laddas hem HÄR.

Publikationen "Säkra bygget: om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras” kan laddas hem HÄR.

En inspelning av seminariet kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR (för del 1) och HÄR (för del 2).

Del 1

Del 2