27-28/9 Chalmers, Göteborg: Seminarium och disputation om Human Factors och kontrollrumsutformning

Uppdaterat: 3 juni 2021

Institutionen för industri- och materialvetenskapChalmers är medlem i SÄKU och bjuder in till en disputation och seminarium kring tema Human Factors och kontrollrumsutformning.

Eva Simonsen disputerar fredagen den 28 september kl 10.00 på Chalmers inom ämnet människa-teknik-design, med en avhandling som handlar behandlar metoder och stöd för hur man utvärderar säkerhet i kontrollrum. HÄR kan ni läsa avhandlingens abstract.

På torsdagen den 27 september kl 14-15 kommer även opponenten (amerikanen Ronald Boring) att ha ett seminarium på Chalmers med efterföljande fika/mingel. Platsen för Roland Borings föredrag kommer att vara Virtual Development Laboratory (VDL), Chalmers Tvärgata 4C ,Göteborg.

Titeln på föredraget kommer att vara "The Role of Human Reliability in the Design of Systems". Seminariet kommer att handla om hur man kan överföra kunskap och 'lessons learned' om HRA och gränssnittsdesign från kärnkraftkontrollrums-arbete till andra säkerhetskritiska domäner. En presentation av föredraget kan läsas HÄR.

Kontaktperson för dessa event är professor Anna-Lisa Osvalder. Om ni har frågor eller vill anmäla er skickar ni henne ett mejl på anna-lisa.osvalder@chalmers.se

Själva disputationen är öppen för alla och ingen anmälan behövs, men det kan vara bra att veta hur många som dyker upp. Till seminariet av Ronald Boring krävs dock anmälan.