Just Culture & Safety Differently: The Movies

Den australiske forskaren Sidney Dekker har gjort sig känd i världen för att företräda den skolbildning som brukar kallas The New View of Safety, eller Safety II. Dekker har bland annat i de två böckerna "Just Culture" och "Safety Differently" utvecklat tankar och idéer kring hur organisationer kan omdefiniera synen på säkerhet och riskhantering i sina verksamheter.

"Just Culture" handlar om vikten av att begreppet rättvisa genomsyrar en organisationen. Detta för att få till en organisation där förtroende, lärande och ansvar/skyldighet (accountability) frodas.

För att väldigt kortfattat sammanfatta "Safety Differently" är fokus på att utgå från insikter om att "den mänskliga faktorn" inte ska ses som ett problem som löses med mer kontroll, utan kan istället ses som en lösning som man måste hantera.

För att ackompanjera de två böckerna finns nu också två filmer på ca 30 minuter vardera. Varje film visar på idéerna i böckerna genom att redovisa hur olika organisationer implementerat tankarna i sina respektive organisationer.

Se gärna filmerna för tankeväckande inspiration.

Just Culture - The Movie:

Safety Differently - The Movie: