Beteendebaserad säkerhet (BBS) vs. Human & Organizational Performance (HOP)

Uppdaterat: 3 juni 2021

Säkerhetskulturnätverket företräder ingen skola eller idéinriktning avseende säkerhetsfilosofi, utan vi vill informera och visa att det finns en mångfald av olika arbetssätt/verktyg att jobba med säkerhet.

Men liksom i Antikens Grekland, där Platons Akademi fick "idémotstånd" av Platons elev Aristoteles, när denne grundade sin skola Lyceum, kan det vara riktigt intressant att höra två idéer diskutera med varandra. Speciellt när den ena i princip är sprungen ur den andra. I videon nedan får ni höra både akademiska och praktiska företrädare från de två skolbildningar man brukar kalla BBS (Beteendebaserad säkerhet/Behavior Based Safety) och HOP (Human & Organizational Performance). Företrädarna försöker sammanfatta vad deras idéer går ut på och varför den ena skolan är bättre än den andra på att skapa säkerhet som en output från systemet, Detta gör de oftast i god ton och ganska humoristiskt.

Företrädare för den akademiska delen av BBS-skolan är dr. Scott Geller, som nästan kan kallas den BBS-skolans Platon. Med sig har han en företrädare från Kiewit Corporation, ett konstruktions-/entreprenörsbolag med ca 20.000 anställda som använder BBS i sin praktiska och vardagliga verksamhet.

Dr. Todd Conklin företräder HOP-skolan och är verksam vid Los Almos National Laboratory. Som sin "praktiska" följare har han en företrädare för General Electric, den globala koncernen med 400.000 anställda som testat både BBS och HOP (och nu fastnat för HOP).

Enjoy!