Ny bok på svenska om beteendebaserad säkerhet

I slutet av sommaren släpper Fredrik Rosengren och Erik Matton boken "Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen", utgivaren av Svensk Byggtjänst.

Boken är den första på svenska som behandlar metoden beteendebaserad > säkerhet och innehåller både en teoretiskt och en praktisk del. I centrum står SAFE-modellen som beskriver hur beteendebaserad säkerhet kan tillämpas i fyra steg, samt BOOST, ett beteendeanalytiskt verktyg anpassat för organisationer.

Det planeras även för ett seminarium på Säkerhetskulturnätverket senare i höst där Fredrik och Erik kommer och berättar mer om boken.

Fredrik och Erik driver bolaget Behaviour Design Group tillsammans, och båda är kända sedan tidigare som föredragshållare för arrangemang hos Säkerhetskulturnätverket. Fredrik är dessutom styrelseledamot inom SÄKU.