Vision Zero, nytt globalt initiativ från ISSA

Uppdaterat: 3 juni 2021

ISSA (The International Social Security Association) har lanserat en global kampanj kallad "Zero Vision" . Zero Vision syftar till att förbättra säkerhet, hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Kampanjen riktar sig till företag över hela världen som systematiskt önskar skära ned på olyckor och negativa hälsoeffekter kopplat till arbetsplatsen genom att investera i och motivera arbetstagarna.

I videon nedan ges en introduktion till kampanjen.

Företrädarna för Vision Zero menar att alla olyckor och arbetsplatssjukdomar varken är ödesbestämda att hända eller är ofrånkomliga. Detta eftersom olyckor och sjukdomar alltid har orsaker. Dr Joachim Breuer, ordförförande för ISSA, menar därför att "That’s why all occupational accidents and diseases are preventable".

För att få till ett systematiskt arbetssätt utgår Vision Zero från sju gyllene regler som ska leda organisationen mot nollvisionen:

  1. Visa ledarskap –> visa riktning och engagemang

  2. Identifiera faror –> kontrollera risker

  3. Definiera mål –> utveckla program

  4. Säkerställ ett säkert och hälsofrämjande system -> var välorganiserad

  5. Säkerställ att maskiner, utrustning och arbetsplatser är säkra och hälsofrämjande

  6. Förbättra kvalifikationer -> utveckla kompetens

  7. Invester i människor -> motivera genom deltagande

För de sju reglerna finns även en guide framtagen för arbetstagare och chefer där dessa gås igenom mer i detalj och hur de kan implementeras i organisationen. Guiden kan laddas hem HÄR.

En checklista till de 7 reglerna finns att ladda hem HÄR.

Ett generellt informationsmaterial om kampanjen kan laddas hem HÄR. Kampanjen är även försedd med en rad videos som var och en knyter an till varje gyllene regel. Ni ser dem alla inbäddade nedan.

1. Visa ledarskap –> visa riktning och engagemang

2. Identifiera faror –> kontrollera risker

3. Definiera mål –> utveckla program

4. Säkerställ ett säkert och hälsofrämjande system -> var välorganiserad

5. Säkerställ att maskiner, utrustning och arbetsplatser är säkra och hälsofrämjande

6. Förbättra kvalifikationer -> utveckla kompetens

7. Invester i människor -> motivera genom deltagande